วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก ม.ล.ปริญญากร วรวรรณ

แท็ก: ม.ล.ปริญญากร วรวรรณ

‘100 กิโลเมตร’ / หลังเลนส์ในดงลึก : ปริญญากร วรวรรณ

หลังเลนส์ในดงลึก ปริญญากร วรวรรณ   '100 กิโลเมตร'   ทํางานอยู่ในป่าที่ห่างไกล แต่ในยุคนี้ไม่มีแห่งใดไกลเกินกว่าข่าวหรือข้อความสำคัญซึ่งเกี่...

‘ผลพลอยได้’ / หลังเลนส์ในดงลึก : ปริญญากร วรวรรณ

หลังเลนส์ในดงลึก ปริญญากร วรวรรณ   'ผลพลอยได้'   ในป่าย่อมไม่ได้มีต้นไม้ต้นเดียว บางต้นอายุน้อย บางต้นเกิดมาแล้วกว่าร้อยปี บางต้นเพิ่งเกิด ...

‘เงียบ’ / หลังเลนส์ในดงลึก : ปริญญากร วรวรรณ

หลังเลนส์ในดงลึก ปริญญากร วรวรรณ   'เงียบ'   อีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะพูดถึงบ่อยๆ คือช่วงเวลาที่ใช้เวลาอยู่ในป่าด้านตะวันตก โดยเฉพาะในป่าทุ่งให...

‘บึงน้ำ’ / หลังเลนส์ในดงลึก : ปริญญากร วรวรรณ

หลังเลนส์ในดงลึก ปริญญากร วรวรรณ 'บึงน้ำ'   นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมทำงานโดยใช้ชื่อว่า บึงน้ำ ผมเขียนถึงบึงน้ำ เล่าถึงเรื่องราวของบึงน้ำบ่อยๆ ...

‘เคย’ / หลังเลนส์ในดงลึก : ปริญญากร วรวรรณ

หลังเลนส์ในดงลึก ปริญญากร วรวรรณ   'เคย'   คนทำงานในป่าซึ่งยังต้องพึ่งพาวิทยุสื่อสาร จำเป็นต้องใช้สถานีแม่ข่ายซึ่งอยู่ในตำแหน่งสูงๆ บางแห่ง...

‘ผู้ช่วย’ / หลังเลนส์ในดงลึก : ปริญญากร วรวรรณ

หลังเลนส์ในดงลึก ปริญญากร วรวรรณ   'ผู้ช่วย'   เหล่านกเงือกมีลักษณะความเป็นครอบครัวสูงมาก โดยเฉพาะนกเงือกสีน้ำตาล และนกเงือกดำ ในช่วงเวล...

‘คำตอบ’ / หลังเลนส์ในดงลึก : ปริญญากร วรวรรณ

หลังเลนส์ในดงลึก ปริญญากร วรวรรณ   'คำตอบ'   ทํางานกับสัตว์ป่า โดยเฉพาะยิ่งถ้ามีสัตว์บางชนิดเป็นเป้าหมายในการเฝ้ารอ ผมยอมรับสภาพว่า จะไม่ได...

‘เสียง, ฟัง และได้ยิน’ / หลังเลนส์ในดงลึก : ปริญญากร วรวรรณ

หลังเลนส์ในดงลึก ปริญญากร วรวรรณ   'เสียง, ฟัง และได้ยิน'   23.45 นาฬิกา เสียงร้องแหลมของสัตว์ดังขึ้นเพียงชั่วครู่ นอกจากเสียงนกเค้ากู่เ...

‘หนาว’ / หลังเลนส์ในดงลึก : ปริญญากร วรวรรณ

หลังเลนส์ในดงลึก ปริญญากร วรวรรณ   'หนาว'   หนาวยะเยือก ผมรู้สึกเช่นนี้ขณะนอนอยู่ในเต็นท์ริมลำห้วยสายเล็กๆ เสียงลมพัดยอดไม้ดัง "ซู่! ซู่...

‘มอง กับ เห็น’ / หลังเลนส์ในดงลึก : ปริญญากร วรวรรณ

œหลังœเลนœส์œในœดงœลึกœ ปริญญาœกรœ วรœวรรณœ   'มองœ กับœ เห็น'œ   ผ่œานœพ้นœเทศœกาลœสงกรานต์œ ปีœ พ.œศ.œ2565 มาœแล้วœ ปีœนี้œก็œเช่นœเดียวœ...

‘น้าและลุง’ / หลังเลนส์ในดงลึก : ปริญญากร วรวรรณ

หลังเลนส์ในดงลึก ปริญญากร วรวรรณ   'น้าและลุง'   ก่อนที่คำว่า "น้า" จะมีความหมายที่ไม่ดีนัก ในช่วงที่ผมทำงานแรกๆ คำว่าน้า เป็นคำยกย่อง ร...

‘เห็น…อย่างที่โลกเป็น’ / หลังเลนส์ในดงลึก : ปริญญากร วรวรรณ

หลังเลนส์ในดงลึก ปริญญากร วรวรรณ   'เห็น...อย่างที่โลกเป็น'   เมื่อเฝ้ามองสัตว์ป่า และเชื่อว่าสัตว์ทุกตัวเกิดมามีหน้าที่ จะมีความจริงอย่างห...

บทความยอดนิยม