วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก ม.ล.ปริญญากร วรวรรณ

แท็ก: ม.ล.ปริญญากร วรวรรณ

‘คำตอบ’ / หลังเลนส์ในดงลึก : ปริญญากร วรวรรณ

หลังเลนส์ในดงลึก ปริญญากร วรวรรณ   'คำตอบ'   ทํางานกับสัตว์ป่า โดยเฉพาะยิ่งถ้ามีสัตว์บางชนิดเป็นเป้าหมายในการเฝ้ารอ ผมยอมรับสภาพว่า จะไม่ได...

‘เสียง, ฟัง และได้ยิน’ / หลังเลนส์ในดงลึก : ปริญญากร วรวรรณ

หลังเลนส์ในดงลึก ปริญญากร วรวรรณ   'เสียง, ฟัง และได้ยิน'   23.45 นาฬิกา เสียงร้องแหลมของสัตว์ดังขึ้นเพียงชั่วครู่ นอกจากเสียงนกเค้ากู่เ...

‘หนาว’ / หลังเลนส์ในดงลึก : ปริญญากร วรวรรณ

หลังเลนส์ในดงลึก ปริญญากร วรวรรณ   'หนาว'   หนาวยะเยือก ผมรู้สึกเช่นนี้ขณะนอนอยู่ในเต็นท์ริมลำห้วยสายเล็กๆ เสียงลมพัดยอดไม้ดัง "ซู่! ซู่...

‘มอง กับ เห็น’ / หลังเลนส์ในดงลึก : ปริญญากร วรวรรณ

œหลังœเลนœส์œในœดงœลึกœ ปริญญาœกรœ วรœวรรณœ   'มองœ กับœ เห็น'œ   ผ่œานœพ้นœเทศœกาลœสงกรานต์œ ปีœ พ.œศ.œ2565 มาœแล้วœ ปีœนี้œก็œเช่นœเดียวœ...

‘น้าและลุง’ / หลังเลนส์ในดงลึก : ปริญญากร วรวรรณ

หลังเลนส์ในดงลึก ปริญญากร วรวรรณ   'น้าและลุง'   ก่อนที่คำว่า "น้า" จะมีความหมายที่ไม่ดีนัก ในช่วงที่ผมทำงานแรกๆ คำว่าน้า เป็นคำยกย่อง ร...

‘เห็น…อย่างที่โลกเป็น’ / หลังเลนส์ในดงลึก : ปริญญากร วรวรรณ

หลังเลนส์ในดงลึก ปริญญากร วรวรรณ   'เห็น...อย่างที่โลกเป็น'   เมื่อเฝ้ามองสัตว์ป่า และเชื่อว่าสัตว์ทุกตัวเกิดมามีหน้าที่ จะมีความจริงอย่างห...

‘รัง’ / หลังเลนส์ในดงลึก : ปริญญากร วรวรรณ

หลังเลนส์ในดงลึก ปริญญากร วรวรรณ   'รัง'   ผมเริ่มต้นที่บึงน้ำ นี่เป็นข้อความที่ผมเขียนและบอกใครๆ เสมอ บึงน้ำในความหมายของพื้นที่ชุ่มน้ำ เป...

‘รู้จัก’ / หลังเลนส์ในดงลึก : ปริญญากร วรวรรณ

หลังเลนส์ในดงลึก ปริญญากร วรวรรณ   'รู้จัก'   สําหรับผม การทำงานในป่า อยู่ในที่ห่างไกล ในถิ่นทุรกันดาร ทำให้ผมเข้าใจหลายสิ่งหลายอย่างของเรื...

‘ยอมรับ’ / หลังเลนส์ในดงลึก : ปริญญากร วรวรรณ

หลังเลนส์ในดงลึก ปริญญากร วรวรรณ   'ยอมรับ'   ขณะใช้เวลาอยู่ในป่า ผมคิดบ่อยๆ ว่า ถ้าตัดอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ และใช้เพียงทักษะกับอวัยวะในร่า...

‘เรียน’ / หลังเลนส์ในดงลึก : ปริญญากร วรวรรณ

หลังเลนส์ในดงลึก ปริญญากร วรวรรณ   'เรียน'   แม้ว่าจะทำงานและใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในป่ามานานพอสมควร แต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกเมื่อก้าวเท้าแรกเ...

‘โลกที่แคบ’ / หลังเลนส์ในดงลึก : ปริญญากร วรวรรณ

หลังเลนส์ในดงลึก ปริญญากร วรวรรณ   'โลกที่แคบ'   ชื่อสถานที่ต่างๆ ในผืนป่าที่ผมทำงานอยู่นานๆ นั้น ส่วนใหญ่มักเรียกตามลักษณะของพื้นที่ ไม่ซั...

‘เปลี่ยน’ / หลังเลนส์ในดงลึก : ปริญญากร วรวรรณ

หลังเลนส์ในดงลึก ปริญญากร วรวรรณ   'เปลี่ยน'   ผมกับโธมัส ผู้ชายชาวเดนมาร์ก เรามีอาชีพเดียวกัน เช่นเดียวกับสตีฟ ผู้ชายชาวอเมริกัน โธมัสอายุ...

บทความยอดนิยม