วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก วิกฤติประชาธิปไตย

แท็ก: วิกฤติประชาธิปไตย

เกษียร เตชะพีระ | ประชาธิปไตยใหม่ : ทําไมเสรีประชาธิปไตยจึงเกิดวิกฤต?

ประชาธิปไตยใหม่ (3) (เรียบเรียงจากคำบรรยายหัวข้อ "ประชาธิปไตยใหม่และเสรีนิยมใหม่" ในการอบรมโครงการโรงเรียนนักข่าวของศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิ...

แนวโน้มและความเป็นไปได้ที่น่าสนใจของ ‘วิกฤติประชาธิปไตย’

วิกฤติประชาธิปไตย (จบ) แนวโน้มและความเป็นไปได้ที่น่าสนใจของวิกฤติประชาธิปไตย วิกฤติประชาธิปไตยครั้งนี้เป็นผลจากวิกฤติระเบียบโลกที่ควบคุมกำกับโดย...

วิกฤติประชาธิปไตย ในระดับโลก 3 ระดับ

วิกฤติประชาธิปไตย (56) วิกฤติประชาธิปไตยเป็นวิกฤติทางอุดมการณ์มี 3 ระดับ วิกฤติประชาธิปไตยถือเป็นวิกฤติทางอุดมการณ์ หมายความว่าได้เกิดวิกฤติทางโ...

วิกฤติประชาธิปไตยสะเทือนไปทั้งโลก

วิกฤติประชาธิปไตย (55) วิกฤติประชาธิปไตยสะเทือนไปทั้งโลก วิกฤติประชาธิปไตย เกิดขึ้นในช่วงเปลี่ยนผ่านทางภูมิศาสตร์การเมืองโลก การเคลื่อนย้ายอำนาจ...

ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ | ระวัง! วิกฤติความชอบธรรมของ กกต. จะสร้างวิกฤติการณ์การเมืองประเทศ

พลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจแล้วตั้งตัวเองเป็นนายกในปี 2557 โดยอ้างว่าทำเพื่อประคับประคองประเทศใน “ระยะเปลี่ยนผ่าน” และประกาศว่า “จะทำตามสัญญา” ในการคืนอำนาจ...

วิกฤติศตวรรษที่21 | ทุนนิยมแตกแยก วิกฤติประชาธิปไตย และสงครามโลกครั้งที่สาม

วิกฤติประชาธิปไตย (49) ยุโรปกับแนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมือง เชิงวิวัฒนาการ ยุโรปเป็นแหล่งกำเนิดของทุนนิยม และเป็นต้นตอของสงครามโลกทั้งสองครั้ง เ...

วิกฤติศตวรรษที่ 21 l ผ่าอุตสาหกรรมการทหาร การค้าอาวุธ และการก้าวสู่การเป็นเจ้าสมุทรของ ‘รัสเซีย’...

วิกฤติประชาธิปไตย (30) อุตสาหกรรมการทหารรัสเซีย รัสเซียได้สืบทอดอุตสาหกรรมการทหารขนาดใหญ่จากสหภาพโซเวียต และต้องล้มลุกคลุกคลานจากภาวะล่มสลายและว...

วิกฤติศตวรรษที่21 : บางตัวอย่างประชาธิปไตยของประเทศกำลังพัฒนาที่ถูกล้มล้างไป

วิกฤติประชาธิปไตย (23) บางตัวอย่างประชาธิปไตยของประเทศกำลังพัฒนาที่ถูกล้มล้างไป ประเทศกำลังพัฒนาได้สร้างหนทางประชาธิปไตยของตนขึ้นมาจำนวนหนึ่ง ...

บทวิเคราะห์วิกฤติประชาธิปไตย : ประชาธิปไตยในประเทศตลาดเกิดใหม่

วิกฤติประชาธิปไตย (22) ประชาธิปไตยในประเทศตลาดเกิดใหม่ ประเทศตลาดเกิดใหม่หมายถึงประเทศที่มีการพัฒนาสถาบันเศรษฐกิจ-การเมือง-สังคมแบบทุนไปพอสมควร ...

ตีแผ่! วิกฤติประชาธิปไตย : ความตึงเครียดเมื่อโลกาภิวัตน์แตกเป็นเสี่ยง

วิกฤติประชาธิปไตย (21) ความตึงเครียดเมื่อโลกาภิวัตน์แตกเป็นเสี่ยง ภาวะโลกาภิวัตน์แตกเป็นเสี่ยงเกิดจากเหตุปัจจัยเฉพาะหน้า ที่เจ้ามือใหญ่ผู้ตั้งวง...

ประชาธิปไตยตุรกีจะไปทางไหน ? – ระบบประธานาธิบดีสร้างขึ้นเพื่อเป้าประสงค์อะไร ?

วิกฤติประชาธิปไตย (ตอนที่ 18) ประชาธิปไตยตุรกีจะไปทางไหน การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในตุรกี จากลัทธิเคมาลสู่ระบอบแอร์โดอาน จากระบบรัฐสภาสู่ระบบประ...

วิกฤติศตวรรษที่21 : ระบบประธานาธิบดีและหนทางประชาธิปไตยของตุรกี

วิกฤติประชาธิปไตย (17) ระบบประธานาธิบดีชี้ขาดอยู่ที่คะแนนเสียงชาวตุรกี การปกครองระบบประธานาธิบดี ที่เรเจพ แอร์โดอาน และพรรคความยุติธรรมและการพัฒ...

บทความยอดนิยม