วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก ผี-พราหมณ์-พุทธ

แท็ก: ผี-พราหมณ์-พุทธ

อาฬวาร์ : เหล่านักบุญต้นธารแห่งขบวนการภักติ / ผี พราหมณ์ พุทธ : คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง

ผี พราหมณ์ พุทธ คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง   อาฬวาร์ : เหล่านักบุญต้นธารแห่งขบวนการภักติ   "กวีทั้งหลาย ระวังไว้เถอะ! ชีวิตของเธอกำลังตกอยู่ในอันต...

นานักเทพ : ปฐมคุรุแห่งชาวซิกข์ / ผี พราหมณ์ พุทธ : คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง

ผี พราหมณ์ พุทธ คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง   นานักเทพ : ปฐมคุรุแห่งชาวซิกข์   "เอกโองการ-พระเจ้าหนึ่งเดียว คือนามอันเที่ยงแท้ เป็นพระผู้สรรค์สร้าง ...

ตุลสีทาส : วาลมีกิแห่งกลียุค / ผี พราหมณ์ พุทธ : คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง

ผี พราหมณ์ พุทธ คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง   ตุลสีทาส : วาลมีกิแห่งกลียุค "ข้าพเจ้าปรารถนาจะพรรณนาเรื่องราวคุณความดีขององค์ราม ทว่า ปัญญาของข้าก็อ่...

ระวิทาส : ช่างทำรองเท้าผู้ฝันถึงโลกไร้ทุกข์ / ผี พราหมณ์ พุทธ : คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง

ผี พราหมณ์ พุทธ คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง   ระวิทาส : ช่างทำรองเท้าผู้ฝันถึงโลกไร้ทุกข์   "อาณาจักรอันยิ่งใหญ่ของฉัน ผู้คนนั้นเรียกขาน เพคัมปุระ ...

สูรทาส : นักบุญกวีผู้มีเพียงดวงตาแห่งดวงใจ / ผี พราหมณ์ พุทธ : คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง

ผี พราหมณ์ พุทธ คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง   สูรทาส : นักบุญกวีผู้มีเพียงดวงตาแห่งดวงใจ   "ข้าน้อมไหว้บาทบงสุ์องค์หริศรี ด้วยพระพรนี้คนง่อยเปลี้ยย...

นรสี เมห์ตา : เต้นรำกับพระเจ้าในความรัก / ผี พราหมณ์ พุทธ : คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง

ผี พราหมณ์ พุทธ คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง   นรสี เมห์ตา : เต้นรำกับพระเจ้าในความรัก   "ใครสั่นไหวกับความเจ็บปวดของผู้อื่น แลยื่นมือเข้าช่วยยามทุก...

มีราพาอี : เจ้าหญิงเร่ร่อน เจ้าสาวผู้รอคอยพระเจ้า / ผี พราหมณ์ พุทธ : คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง

ผี พราหมณ์ พุทธ คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง   มีราพาอี : เจ้าหญิงเร่ร่อน เจ้าสาวผู้รอคอยพระเจ้า   "ฉันมีเพียงพระคิริธรโคปาลเท่านั้น มิมีใครอื่น ฉัน...

กพีร์ : ไม่ใช่ทั้งฮินดูหรือมุสลิม / ผี พราหมณ์ พุทธ : คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง

ผี พราหมณ์ พุทธ คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง   กพีร์ : ไม่ใช่ทั้งฮินดูหรือมุสลิม   "หากคุรุและพระโควินท์ (พระกฤษณะ-พระเป็นเจ้า) ทั้งคู่ปรากฏอยู่ต่อห...

ชนาพาอี : นักบุญก้นครัว ผู้ทำให้พระเจ้ากลายเป็น ‘เพื่อนสาว’ / ผี พราหมณ์ พุทธ : คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง...

ผี พราหมณ์ พุทธ คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง   ชนาพาอี : นักบุญก้นครัว ผู้ทำให้พระเจ้ากลายเป็น 'เพื่อนสาว'   ในบรรดานักบุญสตรีซึ่งมีน้อยกว่านักบุญบุ...

โจขาเมฬา : นักบุญนอกวรรณะผู้อยู่ในหัวใจของพระเจ้า / ผี พราหมณ์ พุทธ : คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง

ผี พราหมณ์ พุทธ คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง   โจขาเมฬา : นักบุญนอกวรรณะผู้อยู่ในหัวใจของพระเจ้า   ชาววารกรีไม่ได้ต้องการพิธีบูชาจากพราหมณ์ ในฐานะสื...

เอกนาถ : นักบุญผู้ต่อต้านระบบวรรณะ / ผี พราหมณ์ พุทธ : คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง

ผี พราหมณ์ พุทธ คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง   เอกนาถ : นักบุญผู้ต่อต้านระบบวรรณะ   ผมแทบไม่ได้เขียนอะไรตามกระแสข่าวเลย แม้แต่ข่าวที่เกี่ยวพันกับควา...

นักบุญนามเทพ : ผู้เห็นพระเจ้าในทุกสรรพสิ่ง / ผี พราหมณ์ พุทธ : คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง

ผี พราหมณ์ พุทธ คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง   นักบุญนามเทพ : ผู้เห็นพระเจ้าในทุกสรรพสิ่ง   ในปรัชญาฮินดู เราอาจมีความเข้าใจต่อพระเจ้าหรือสัจธรรมสูง...

บทความยอดนิยม