วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก สุจิตต์ วงษ์เทศ

แท็ก: สุจิตต์ วงษ์เทศ

สุจิตต์ วงษ์เทศ / ‘จองเปรียง’ ขอความอุดมสมบูรณ์ ต่อ ‘เทพบิดร’ วัดพุทไธศวรรย์ อยุธยา...

สุจิตต์ วงษ์เทศ 'จองเปรียง' ขอความอุดมสมบูรณ์ ต่อ 'เทพบิดร' วัดพุทไธศวรรย์ อยุธยา   จองเปรียงและลอยโคมสมัยอยุธยาตอนต้น มีพิธีกรรมสำคัญที่แม่น้ำเ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ / อยุธยา ชักโคม เดือน 12 ‘จองเปรียง’ แปลงเป็นพุทธ

สุจิตต์ วงษ์เทศ อยุธยา ชักโคม เดือน 12 'จองเปรียง' แปลงเป็นพุทธ   "เดือนสิบเอ็ดน้ำนอง เดือนสิบสองน้ำทรง" ในพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็น "รัฐนาฏกรรม" ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ / ลอยกระทง มาจากลอยโคม สมัยอยุธยา ขอขมาธรรมชาติ

สุจิตต์ วงษ์เทศ ลอยกระทง มาจากลอยโคม สมัยอยุธยา ขอขมาธรรมชาติ พิธีกรรมสำคัญในรอบปีที่รู้จักเป็นสามัญว่า "ประเพณี 12 เดือน" มีขึ้นเพื่อความอุดมสมบ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ / ประเพณี ‘ราษฎร์’ ถูกยกย่องเป็น ‘รัฐ’

สุจิตต์ วงษ์เทศ ประเพณี 'ราษฎร์' ถูกยกย่องเป็น 'รัฐ'   ประเพณีพิธีกรรมดั้งเดิมมีขึ้นเพื่อความอยู่รอดของคนทั้งชุมชน ต่อมาถูกทำเป็นเครื่องมือทางกา...

สุจิตต์ วงษ์เทศ / ภาพเขียนมหึมา บนภูผาศักดิ์สิทธิ์ กวางสี

สุจิตต์ วงษ์เทศ ภาพเขียนมหึมา บนภูผาศักดิ์สิทธิ์ กวางสี   มณฑลกวางสีทางภาคใต้ของจีน มีแหล่งภาพเขียนอายุ 2,000 ปีมาแล้ว บนภูเขาฮวาซานบริเวณหน้าผา...

สุจิตต์ วงษ์เทศ / บายศรี ข้าวสุกข้าวขวัญ เซ่นสังเวยผีแถนผีฟ้า

สุจิตต์ วงษ์เทศ บายศรี ข้าวสุกข้าวขวัญ เซ่นสังเวยผีแถนผีฟ้า   บายศรีเป็นประเพณีในพิธีกรรมทางศาสนาผี หมายถึง ข้าวสุกผีขวัญแม่ข้าว เรียกข้าวขวัญเซ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ /แม่โพสพ โดยรัฐนาฏกรรม ในพิธีเผาข้าว ตามลัทธิเทวราช

สุจิตต์ วงษ์เทศ แม่โพสพ โดยรัฐนาฏกรรม ในพิธีเผาข้าว ตามลัทธิเทวราช   ราชสำนักรัฐโบราณทำพิธีธานย์เทาะห์ เผาข้าว เดือน 3 เป็นนาฏกรรมแห่งรัฐเพื่อคว...

สุจิตต์ วงษ์เทศ / กลองกบสำริด เรียก ‘มโหระทึก’ ยืมจากชื่อกลองอินเดีย

สุจิตต์ วงษ์เทศ กลองกบสำริด เรียก 'มโหระทึก' ยืมจากชื่อกลองอินเดีย กลองสำริดหรือกลองกบทำด้วยโลหะผสมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ถูกเรียกในสมัยกรุงรัตนโก...

สุจิตต์ วงษ์เทศ / ‘มโหระทึก’ กลองอินเดีย เครื่องประโคมในราชสำนักอยุธยา

สุจิตต์ วงษ์เทศ 'มโหระทึก' กลองอินเดีย เครื่องประโคมในราชสำนักอยุธยา   "มโหระทึก" ชื่อที่พบในกฎมณเฑียรบาล (สมัยอยุธยาตอนต้น) คือกลองขึงหนังจากอิ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ / แม่โพสพมาจากแม่ข้าว ในศาสนาผีอุษาคเนย์

สุจิตต์ วงษ์เทศ แม่โพสพมาจากแม่ข้าว ในศาสนาผีอุษาคเนย์   แม่โพสพคือเทวีข้าวที่ถูกสถาปนาโดยรัฐนาฏกรรมลุ่มน้ำเจ้าพระยา ในพิธีธานย์เทาะห์ หรือเผาข้...

สุจิตต์ วงษ์เทศ / น้ำใต้ดิน อยู่บาดาล เลี้ยงคนและก่อบ้านสร้างเมือง

สุจิตต์ วงษ์เทศ น้ำใต้ดิน อยู่บาดาล เลี้ยงคนและก่อบ้านสร้างเมือง   แหล่งน้ำใต้ดินทำให้มีการก่อบ้านสร้างเมือง เริ่มจากบ้านเล็กเมืองน้อย จนเป็นรัฐ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ / เมืองร้อยเอ็ด ไม่ใช่ ‘เมืองสิบเอ็ด’

สุจิตต์ วงษ์เทศ เมืองร้อยเอ็ด ไม่ใช่ 'เมืองสิบเอ็ด' ร้อยเอ็ด มีนามเต็มในตำนานว่า "เมืองร้อยเอ็ดประตู" หมายถึง เมืองที่อำนาจทางการเมืองและการค้าแผ...

บทความยอดนิยม