เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy) และ (Cookies Policy)
วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2566
หน้าแรก แท็ก สุจิตต์ วงษ์เทศ

แท็ก: สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศรีเทพ เก่ากว่าสุโขทัย | สุจิตต์ วงษ์เทศ

เมืองศรีเทพมีอายุเก่าแก่กว่า "สุโขทัยราชธานีแห่งแรก" ตั้งอยู่บริเวณชุมทางคมนาคมของดินแดนภายในระหว่างแม่น้ำป่าสัก, แม่น้ำโขง-ชี-มูล, แม่น้ำเจ้าพระยา, แ...

ฐานแห่ง ‘ช่อฟ้า’ ฐานแห่ง ‘3 กุมารสยาม’ หนุ่มเหน้า สาวสวย

บทความพิเศษ   ฐานแห่ง 'ช่อฟ้า' ฐานแห่ง '3 กุมารสยาม' หนุ่มเหน้า สาวสวย   อาจกล่าวได้ว่า หนังสือ "ช่อฟ้า" เป็นหลักหมายหลักแรกที่ สุจิ...

อโยธยาเก่าแก่กว่าสุโขทัย

อโยธยาเก่าแก่กว่าสุโขทัย มีหลักฐานเริ่มแรกความเป็นมาของอโยธยาราว พ.ศ.1600-1700 พบวรรณกรรมไทยในอโยธยาราว พ.ศ.1778 แต่สุโขทัยมีพัฒนาการหลังจากนั้นราว 10...

สุโขทัย ‘ไม่ใช่’ ราชธานีแห่งแรก อโยธยา ต้นกำเนิดคนไทย, ภาษาไทย, ประเทศไทย

โครงการถไฟความเร็วสูง ต้องมีโครงสร้างฐานรากขนาดใหญ่ผ่าเมืองอโยธยา ซึ่งเท่ากับทำลายหายสูญความเป็นเมืองต้นกำเนิดกรุงศรีอยุธยา และเมืองต้นกำเนิดความเป็นไ...

ม.44 ผ่าซีกเมืองอโยธยา ด้วยรถไฟความเร็วสูง

รถไฟความเร็วสูงผ่าซีกเมืองอโยธยา มีขึ้นอย่างเร่งรีบและรวบรัดตามอำนาจ ม.44 โดยไม่ต้องศึกษาอย่างถ่องแท้ถึงผลกระทบต่อเมืองอโยธยา ซึ่งเท่ากับทำลายสิ้นซากป...

ต้องทบทวนเขียนใหม่ ประวัติศาสตร์ไทย ‘แห่งชาติ’ | สุจิตต์ วงษ์เทศ

ไทยขาดแคลนแรงงานอย่างยิ่ง จึงต้องพึ่งพิงแรงงานเพื่อนบ้าน เพื่อผลักดันความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจไทย แต่การพึ่งพิงแรงงานเพื่อนบ้านไม่ราบรื่น เพราะ (1.) ...

กษัตริย์พม่า เมืองพุกาม ยึดลุ่มน้ำเจ้าพระยา

หนังสือพงศาวดารเหนือ ถูกด้อยค่าจากนักโบราณคดีไทยว่าเชื่อถือไม่ได้ จึงใช้อ้างอิงไม่ได้ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงใช้พงศาวดารเหนือเมื่อกล่าวถึ...

ฉันเยาว์ ฉันเขลา ทองปน บางระจัน ทึ่ง นิสิต นักศึกษา

บทความพิเศษ   ฉันเยาว์ ฉันเขลา ทองปน บางระจัน ทึ่ง นิสิต นักศึกษา   เมื่อเริ่มต้นเรียนวันแรก ทองปน บางระจัน ดำเนินไปตามกฎเกณฑ์ ไม่ได...

เถรวาทแบบลังกา อโยธยา เมืองต้นกำเนิดในไทย

ศาสนาพุทธ เถรวาทแบบลังกา แผ่ถึงไทย ระหว่าง 1600-1700 (1.) อโยธยาเมืองต้นกำเนิดเถรวาทแบบลังกา (2.) เมืองอโยธยาใช้ภาษาไทยแผ่เถรวาทแบบลังกาออกไปถึง...

เถรวาท วาทะของพระเถระ | สุจิตต์ วงษ์เทศ

ก่อนหน้ารัฐอโยธยา ศาสนาในไทย "พุทธ-พราหมณ์-ผี" แต่เฉพาะพุทธเป็น "พุทธแบบทวารวดี" ที่ยังไม่พบคำนิยามอธิบาย ซึ่งมักเข้าใจกันรวมๆ ว่า "พุทธแบบทวารวดี" เน...

แผง ท่าพรานนก ทะลุถึง สุจิตต์ วงษ์เทศ และ ‘เจ็ดสถาบัน’

บทความพิเศษ   แผง ท่าพรานนก ทะลุถึง สุจิตต์ วงษ์เทศ และ 'เจ็ดสถาบัน'   บรรยากาศใน "มหาวิทยาลัย" บรรยากาศในทาง "ความคิด" ที่ สุจิตต์ ...

ขอขมาผีช้าง ‘เขมรปนลาว’ เป็นไทย | สุจิตต์ วงษ์เทศ

ช้างเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจทั้งอำนาจทางการเมืองและอำนาจทางการค้า ดังนั้น ราชสำนักโบราณตั้งแต่สมัยแรกเริ่มให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อช้างเสมือนเครือญาติผ...

บทความยอดนิยม