วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก สุจิตต์ วงษ์เทศ

แท็ก: สุจิตต์ วงษ์เทศ

สุจิตต์ วงษ์เทศ : คนไทย, เมืองไทย, ไทยใหญ่, ไทยน้อย มีต้นทางจาก ‘ผู้ไท’ หรือ ‘ไทดำ’...

  คนไทย, เมืองไทย, ไทยใหญ่, ไทยน้อย มีต้นทางจาก 'ผู้ไท' หรือ 'ไทดำ'   ภูไท, ลาวโซ่ง, ไททรงดำ เป็นชื่อเชิงดูถูกใช้เรียกชาวผู้ไทหรือไทดำ ซึ่...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : พระลอ เป็น ‘นิยาย’ แต่งสมัยกรุงเทพฯ

  พระลอ เป็น 'นิยาย' แต่งสมัยกรุงเทพฯ   พระลอคือ "นิยาย" ที่ถูกแต่งเป็นลิลิต (ซึ่งประกอบด้วยโคลงและร่ายสลับกัน) เมื่อสมัยต้นกรุงรัตนโกสินท...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ทวารวดี เมืองพระกฤษณะ (ลพบุรี) อโยธยา เมืองพระราม (พระนครศรีอยุธยา)

  ทวารวดี เมืองพระกฤษณะ (ลพบุรี) อโยธยา เมืองพระราม (พระนครศรีอยุธยา)   สังคมทั่วไปถูกครอบงำจากประวัติศาสตร์ศิลปะว่าบ้านเมืองและรัฐโบราณใน...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ‘จาม’ เมืองเรอแดว อยู่โขง, ชี, มูล แหล่งทรัพยากรรัฐอยุธยา

  'จาม' เมืองเรอแดว อยู่โขง, ชี, มูล แหล่งทรัพยากรรัฐอยุธยา   จามในไทยนอกจากมีชุมชนบ้านเมืองอยู่อยุธยาและกรุงเทพฯ ยังพบหลักฐานว่ามีจามอีกม...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : จาม ‘ปท่าคูจาม’อยู่เวียงเหล็ก ขุมกำลังของพระเจ้าอู่ทอง (สุพรรณภูมิ)

  จาม 'ปท่าคูจาม' อยู่เวียงเหล็ก ขุมกำลังของพระเจ้าอู่ทอง (สุพรรณภูมิ)   เมืองปท่าคูจามเป็นพื้นที่เดียวกันกับเวียงเหล็กของพระเจ้าอู่ทองในต...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ‘จาม’ ชาติพันธุ์บรรพชน ถูกกีดกันจากประวัติศาสตร์ไทย

  'จาม' ชาติพันธุ์บรรพชน ถูกกีดกันจากประวัติศาสตร์ไทย   ชาติพันธุ์ทั้งหลายล้วนเป็นคน ส่วนบรรพชนคนไทยล้วนมาจากชาติพันธุ์ "ร้อยพ่อพันแม่" ชา...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : แรกนาขวัญ มาจากนาตาแฮก 2 พันปี

  แรกนาขวัญ มาจากนาตาแฮก 2 พันปี   นาตาแฮก คือนาจําลองเพื่อทําพิธีบูชายัญทางศาสนาผีก่อนลงมือเพาะปลูกต้นข้าวทํานาจริงของชุมชนชาวนาดึกดําบรร...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ‘ลูกผู้ชายลายมือนั้นคือยศ’ กีดกันทางเพศด้วยอักษรไทย

  'ลูกผู้ชายลายมือนั้นคือยศ' กีดกันทางเพศด้วยอักษรไทย   อักษรไทยสมัยแรกเป็นสมบัติของคนชั้นนำเพศชาย จึงไม่เป็นเครื่องมือสื่อสารแสวงหาความรู...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : เขียนด้วยอักษรเขมร เป็นวรรณกรรมไทยสมัยแรก

  เขียนด้วยอักษรเขมร เป็นวรรณกรรมไทยสมัยแรก   เมื่ออักษรไทยยังไม่มี ดังนั้น คนพูดภาษาไทยขอยืมอักษรเขมรจากรัฐละโว้ (ศูนย์กลางอยู่ลพบุรี) ใช...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : อำนาจของภาษาไทย ในการค้าสำเภาจีน

  อำนาจของภาษาไทย ในการค้าสำเภาจีน   วรรณกรรมภาษาไทย ด้วยอักษรไทย บริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาภาคกลาง มีความเป็นมาเกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับอำนาจของ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ขับลำแบบลุ่มน้ำโขง ในเมืองสุพรรณดั้งเดิม

  ขับลำแบบลุ่มน้ำโขง ในเมืองสุพรรณดั้งเดิม   เพลงดนตรีเมืองสุพรรณราว 800 ปีที่แล้ว สมัยรัฐสุพรรณภูมิ มีการละเล่นขับลำคำคล้องจองอย่างเดียวก...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : สุวรรณภูมิ ‘ดินแดนทอง’ เป็นส่วนหนึ่งของอุษาคเนย์

  สุวรรณภูมิ 'ดินแดนทอง' เป็นส่วนหนึ่งของอุษาคเนย์   "สุวรรณภูมิ" ถูกเข้าใจคลาดเคลื่อนไขว้เขวอย่างน่าประหลาดมหัศจรรย์ใจว่าหมายถึงภูมิภาคเอ...

บทความยอดนิยม