วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก สุจิตต์ วงษ์เทศ

แท็ก: สุจิตต์ วงษ์เทศ

‘อโยธยา’ และ ‘ทวารวดี’ เมืองในศาสนาพราหมณ์ / สุจิตต์ วงษ์เทศ

สุจิตต์ วงษ์เทศ   'อโยธยา' และ 'ทวารวดี' เมืองในศาสนาพราหมณ์   อโยธยาและทวารวดี เป็นเมือง "ผี-พราหมณ์-พุทธ" ในไทย โดยมีต้นตอจากอินเดียในศาสนาพ...

‘ทวารวดี’ ไม่ใช่เมืองพุทธ แต่เป็นเมืองศาสนาพราหมณ์ / สุจิตต์ วงษ์เทศ

สุจิตต์ วงษ์เทศ 'ทวารวดี' ไม่ใช่เมืองพุทธ แต่เป็นเมืองศาสนาพราหมณ์   ทวารวดี เป็นเมืองของพระกฤษณะ อวตารที่ 8 ของพระวิษณุในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู (พร...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : จีนหนุนเจ้านครอินทร์ ยึดอยุธยาเพื่อจีน

  จีนหนุนเจ้านครอินทร์ ยึดอยุธยาเพื่อจีน   จีนสนับสนุนเจ้านครอินทร์ กษัตริย์รัฐสุพรรณภูมิ ซึ่งเป็นผู้นำกลุ่มสยามสุพรรณภูมิลุ่มน้ำท่าจีน-แม...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : เจ้านครอินทร์ สยามยึดอยุธยา

  เจ้านครอินทร์ สยามยึดอยุธยา   กลุ่มสยามยึดกรุงศรีอยุธยาโดยได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแรงจากเครือญาติและเครือข่ายเมื่อเรือน พ.ศ.1900 กลุ่ม...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : เจ้านครอินทร์ เมืองสุพรรณ สร้างสรรค์อยุธยา ‘มั่งคั่ง’ เมื่อเป็นรัฐการค้าทางทะเล...

  เจ้านครอินทร์ เมืองสุพรรณ สร้างสรรค์อยุธยา 'มั่งคั่ง' เมื่อเป็นรัฐการค้าทางทะเล   เจ้านครอินทร์เป็นกษัตริย์สยามแห่งเมืองสุพรรณ (รัฐสุ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : วัดราชบูรณะ อุทิศถวายเจ้านครอินทร์

  วัดราชบูรณะ อุทิศถวายเจ้านครอินทร์   วัดราชบูรณะ (จ.พระนครศรีอยุธยา) เป็นวัดที่เจ้าสามพระยาให้สร้างขึ้นบริเวณที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพเจ้า...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : พื้นที่สีเขียวอยุธยา ถูกใช้สร้างโรงงาน

  พื้นที่สีเขียวอยุธยา ถูกใช้สร้างโรงงาน   รัฐบาลในอดีตตัดสินใจด้วยอำนาจรวมศูนย์เอาพื้นที่อุดมสมบูรณ์ของอยุธยาให้ทุนข้ามชาติใช้ตั้งโรงงานอ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : น้ำท่วม น้ำแล้ง ลมมรสุมหนุนการค้าทางทะเล

  น้ำท่วม น้ำแล้ง ลมมรสุมหนุนการค้าทางทะเล   น้ำท่วมกับน้ำแล้งมีคู่กันในเขตมรสุม เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติของอุษาคเนย์มาแต่ดึกดำบรรพ์ไม่รู้กี...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ลำเชียงไกร จ.นครราชสีมา ถิ่นฐานบรรพชนคนลุ่มน้ำมูล

  ลำเชียงไกร จ.นครราชสีมา ถิ่นฐานบรรพชนคนลุ่มน้ำมูล   น้ำทะลักจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) หลากท่วมชุมชนและไร่นาจำนวนมากทั่วลุ่มน้ำล...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ‘ศาสนาผี’ ที่สุดในโลก ยัง ‘เฮี้ยน’ ที่สุดทั่วไทย

  'ศาสนาผี' ที่สุดในโลก ยัง 'เฮี้ยน' ที่สุดทั่วไทย   "ศาสนาผี" ที่สุดในโลก หมายถึง (1.) ศาสนาผีเก่าแก่ที่สุดในโลก (2.) คนนับถือมากที่สุดใน...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ตายไปเป็นหิน ความเชื่อดั้งเดิมในศาสนาผี

  ตายไปเป็นหิน ความเชื่อดั้งเดิมในศาสนาผี   หินตั้งทางศาสนาผีมากกว่า 3,000 ปีมาแล้ว ถูกทำให้เป็นเสมาหินทางศาสนาพุทธราว 1,500 ปีมาแล้ว เป็น...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ราชวงศ์และสงคราม ในประวัติศาสตร์ไทย

  ราชวงศ์และสงคราม ในประวัติศาสตร์ไทย   "ในไทย ประวัติศาสตร์มีแต่เรื่องราชวงศ์และสงคราม จึงไม่มีประวัติศาสตร์สังคมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น...

บทความยอดนิยม