วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก ล้านนาคำเมือง

แท็ก: ล้านนาคำเมือง

“น้ำเหมี้ยง” / ล้านนาคำเมือง

ล้านนาคำเมือง ชมรมฮักตั๋วเมือง สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   "น้ำเหมี้ยง"       นาฯํ้ฯหมฯยฯ้ง อ่านเป็นภา...

“วัดปงยางคก” / ล้านนาคำเมือง

ล้านนาคำเมือง ชมรมฮักตั๋วเมือง สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   "วัดปงยางคก"     อ่านเป็นภาษาล้านนาว่า "วัดปงยางค...

“ไม้พัวะไม้พั้ง ไม้ตั้งขอนไหล บ่ดีดังไฟ แป๋งหลัวหนึ้งเข้า” / ล้านนาคำเมือง

ล้านนาคำเมือง ชมรมฮักตั๋วเมือง สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ไม้พัวะไม้พั้ง ไม้ตั้งขอนไหล บ่ดีดังไฟ แป๋งหลัวหนึ้งเข้า ...

ขนมแตงไทย วิธีทำ และความนิยมในล้านนา

ล้านนาคำเมือง ชมรมฮักตั๋วเมือง สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ขนมแตงไทย     อ่านเป็นภาษาล้านนาว่า "เข้าหนมบ่าแต...

“เจ้าตี้เจ้าตาง” / ล้านนาคำเมือง

ล้านนาคำเมือง ชมรมฮักตั๋วเมือง สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   เจั้าที่เจั้าทางฯ   อ่านเป็นภาษาล้านนาว่า "เจ้าตี้เจ...

งิ้วฯ / ล้านนาคำเมือง

ล้านนาคำเมือง ชมรมฮักตั๋วเมือง สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   งิ้วฯ อ่านเป็นภาษาล้านนาว่า "งิ้ว" มีความหมายสองอย่า...

“วัดต้นเกว๋น” / ล้านนาคำเมือง

ล้านนาคำเมือง ชมรมฮักตั๋วเมือง สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   "วัดต้นเกว๋น"     วัดฯต฿้นฯเกวฯร อ่านเป็นภาษาล...

“จกก่องเข้า จุหมาเถ้าแกว่งหาง” / ล้านนาคำเมือง

ล้านนาคำเมือง ชมรมฮักตั๋วเมือง สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   "จกก่องเข้า จุหมาเถ้าแกว่งหาง"     อ่านเป็นภาษาล้...

สรรพคุณ ดอกคำใต้ ที่หลายคนอาจไม่ทราบมาก่อน ?

ล้านนาคำเมือง ชมรมฮักตั๋วเมือง สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ดอฯกฅำใต้     อ่านเป็นภาษาล้านนาว่า ดอกคำใต้ บ...

น้ำพริก กับคนล้านนา ที่มาและความมาตรฐานดั้งเดิม

ล้านนาคำเมือง ชมรมฮักตั๋วเมือง สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   น้ำพริก อ่านเป็นภาษาล้านนาว่า "น้ำพิก" น้ำพริกเป็นอา...

เปิดสรรพคุณ กระชาย จากตํารายาไทย

กระชาย       อ่านเป็นภาษาล้านนาว่า "หัว-หละ-แอน" แปลว่ากระชาย กระชายมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. อยู่ในวง...

“เจดีย์ซายสุดส้าว” / ล้านนาคำเมือง

œล้านœนาœคำœเมืองœ ชมรมœฮักœตั๋วœเมืองœ สำนักœส่งœเสริมœศิลปœวัฒนœธรรมœ มหาวิทยาลัยœเชียงœใหม่œ   "เจดีย์œซาœยœสุดœส้าว"œ   เจดียœฯ์...

บทความยอดนิยม