วันพฤหัสที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก พุทธศาสนา

แท็ก: พุทธศาสนา

สูตรสำเร็จในชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา : การให้ทาน

สูตรสำเร็จในชีวิต (17) การให้ทาน (1) สูตรสำเร็จแห่งชีวิตข้อต่อไปคือทาน สูตรนี้สั้นๆ ง่ายๆ แต่ค่อนข้างทำยากสำหรับคนไทย ทั้งๆ ที่คนไทยเราเป็นคน...

คำ ผกา | อนิจจาน่าเสียดาย

ในสังคมไทยเราเถียงกันเรื่องอะไรบ้าง มีโทษประหาร หรือไม่มีโทษประหาร ควรทำให้อาชีพผู้ให้บริการทางเพศเป็นอาชีพที่ถูกกฎหมายหรือไม่ ทำแท้งถูกกฎหมา...

คำแปล ‘ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร’ ทั้งหมด

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (3) คำแปลธัมมจักกัปปวัตตนสูตรทั้งหมด คราวนี้เป็นคำแปลธัมมจักกัปปวัตตนสูตรทั้งหมดดังนี้ "ข้าพเจ้า (พระอานนท์) ได้สดับมาดั...

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร : สรุปเนื้อหาพระสูตรเป็นขั้นตอน | เสฐียรพงษ์ วรรณปก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (2) 2. สรุปเนื้อหาพระสูตรเป็นขั้นตอน ข้อความตรงนี้ ผู้เขียนพุทธประวัติบอกว่า อุปกะไม่เชื่อบางฉบับเพิ่ม "แลบลิ้นปลิ้นตาหลอก"...

วิธีคิดในพระพุทธศาสนา : คิดแบบแยกประเด็น | เสฐียรพงษ์ วรรณปก

วิธีคิดแบบแยกประเด็น วิธีที่ 10 เป็นวิธีสุดท้ายก็คือ คิดแบบแยกแยะ หรือคิดแยกประเด็น เป็นประเด็นๆ ไป เรียกตามศัพท์เทคนิคว่า วิภัชชะ หรือวิภัชวิธี ...

วิธีคิดในพระพุทธศาสนา : คิดแบบปลุกเร้าคุณธรรม

วันนี้ขอพูดถึงวิธีคิดอีกแบบหนึ่ง ตามศัพท์ทางศาสนาว่าคิดแบบปลุกเร้าคุณธรรม ความจริงคำเดิมของท่านคือ "อุปปาทมนสิการ" หรือ "อุปปาทกมนสิการ" แปลตามตัวอักษ...

ธงทอง จันทรางศุ : อาสน์สงฆ์

คนไทยเราส่วนใหญ่ซึ่งหมายความรวมถึงผมด้วย ประกาศตนอยู่เสมอว่าเป็นพุทธศาสนิกชน การเข้าวัดไปฟังเทศน์ฟังธรรม หรือไปบำเพ็ญกุศลด้วยเหตุต่างๆ เป็นกิจวัตรป...

ไม่ควรเอาพระ-อิหม่าม (ผู้นำศาสนา) ต่อรองอำนาจที่ชายแดนใต้/ปาตานี

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญมอบแด่อัลลอฮฺผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติสุขแด่ศาสนทูตมุฮัมมัด ผู้เจริญรอยตามท่านและสุขส...

วิธีคิดเป็นตามแนวพุทธธรรม : คิดแบบคุณค่าแท้และคุณค่าเทียม

วันนี้ขอว่าด้วยแนววิธีคิดเป็นตามแนวพุทธธรรมแบบที่ 7 คือ "คิดแบบคุณค่าแท้และคุณค่าเทียม" วิธีคิดแบบนี้ว่าที่จริงแล้วมันเกี่ยวข้องกับ "ความต้องการ" แ...

วิธีคิดในทางพุทธศาสนา : คิดแบบคุณโทษและทางออก (โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก)

วันนี้ขอพูดถึงวิธีคิดอีกแบบหนึ่ง เรียกว่า "คิดแบบคุณโทษและทางออก" เป็นวิธีคิดแก้ปัญหาได้ดีอย่างหนึ่งเพราะในกระบวนการคิดเช่นนี้ บุคคลจะได้ฝึกเป็นคนมองอ...

บวชไปเพื่ออะไร ? วิธีคิดทางพุทธศาสนา : คิดแบบสัมพันธ์หลักการกับความมุ่งหมาย

 "คิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์" แหม ศัพท์เทคนิคทางพระเปี๊ยบเลย ฟังแล้วไม่เข้าใจ อรรถ แปลว่า ความหมาย, ความมุ่งหมาย ธรรม แปลว่า หลักการ เพราะฉะนั้น อรรถธร...

คิดแบบแก้ปัญหา ตามหลักพุทธศาสนา

คิดแบบแก้ปัญหา วันนี้ขอว่าด้วยเรื่อง "คิดเป็นตามนัยพุทธธรรม" ต่อครับ วิธีที่ 4 เรียกว่า คิดแบบอริยสัจ หรือจะเรียกให้เข้าใจง่ายก็ว่า คิดแบบแก้ปัญ...

บทความยอดนิยม