วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก พุทธศาสนา

แท็ก: พุทธศาสนา

เสฐียรพงษ์ วรรณปก : ดี-ชั่ว สองชั้น

ผู้ศึกษาพระพุทธศาสนาหรือชาวพุทธทั้งปวงคุ้นเคยกับคำสามคำนี้ดี คำหนึ่งคือ กรรม คำที่สองคือ นรก คำที่สามคือ สวรรค์ (แถมยังมีอีกคำคือ สังสารวัฏ เอ้...

ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ : พุทธศาสนา ต้องสร้างสังคมเปิดกับอิสลาม

ข่าวโรงเรียนอนุบาลปัตตานีห้ามไม่ให้เด็กมุสลิมสวมฮิญาบเข้าเรียนเป็นเรื่องน่าตกใจ เพราะไม่เพียงคำสั่งห้ามจะเกิดขึ้นหลังจากกระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้เ...

คำ ผกา : ชาวพุทธที่แท้

สิ่งหนึ่งที่ฉันประหลาดใจอยู่เสมอกับสังคมไทยคือ เราเติบโตมาพร้อมๆ กับข่าวที่ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับวงการสงฆ์สักเท่าไหร่ เช่น มีข่าวพระตุ๋ยเด็ก ข่าวพระมีเ...

การนับและกำหนดวันสำคัญของ “พุทธศาสนา” / ไทยเรากำหนดได้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ?

อันธรรมดาสรรพสัตว์ในสากลโลกทั้งหลายทั้งปวง เกิดวันใด วันเกิดนั้นย่อมขยับเลื่อนไม่ได้ ตายวันใด วันตายนั้นย่อมขยับเลื่อนไม่ได้ การนับวัน เดือน ปี...

เสฐียรพงษ์ วรรณปก : บางแง่มุมเกี่ยวกับพระพุทธองค์ (2) ฤๅเผ่าศากยะมิใช่อารยัน…?

ย้อนอ่าน ตอนที่ 1  ตอนที่แล้วได้กล่าวถึงวันเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงเสวยวิมุติสุขหลังตรัสรู้ ในบาลีพระไตรปิฎกบอกว่า 4 สัปดาห์ แต่อรรถกถาเพิ่มเข้ามาอีกร...

เสฐียรพงษ์ วรรณปก : พุทธวิธีสอนในพระไตรปิฎก ว่าด้วย เทคนิควิธีสอน (2)

พุทธวิธีสอนในพระไตรปิฎก (17) บทที่ 7 : เทคนิควิธีสอน (2) ย้อนอ่านตอนที่แล้ว คลิก ค.ใช้อุปกรณ์หรือสื่อการสอน เทคนิควิธีสอนด้วยการทำของยากให้ง่ายห...

เสฐียรพงษ์ วรรณปก : ควรดำเนินการสอนอย่างไร ? จากพุทธวิธีในพระไตรปิฎก

พุทธวิธีสอนในพระไตรปิฎก (13) บทที่ 4 : หลักสำคัญที่ควรทราบ (5) ย้อนอ่านตอนที่แล้ว คลิก ก. เกี่ยวกับตัวการสอน 1.สร้างความสนใจ ในการสอนคนนั้น ส...

ประเด็น แหลมคม ตายแล้วเกิด ตายแล้วสูญ ประเด็น อจินไตย : ดังได้สดับมา

พุทธศาสนามีคำว่า "อจินไตย" ดำรงอยู่ ความหมายก็เป็นไปอย่างที่หนังสือพจนานุกรม ฉบับมติชน นิยามเอาไว้อย่างรวบรัด อจินไตย วิสัยที่พ้นความคิด ที่ไม่พึงค...

พระพุทธศาสนา กับการแก้ไขปัญหาการทุจริต = “สันโดษ” ?

ในวัยเด็กผู้เขียนโชคดีมากที่ได้เข้าไปเป็น "เด็กวัด" มีโอกาสได้ใกล้ชิดพระสงฆ์ผู้ทรงศีลทั้งพระที่เคร่งครัดการปฏิบัติและพระที่รอบรู้ในปริยัติ เด็กวัดอ...

เสฐียรพงษ์ วรรณปก : พุทธวิธีสอนในพระไตรปิฎก ว่าด้วยความกรุณาต่อศิษย์

3.ความกรุณา คุณธรรมด้านสุดท้ายของครู นอกจากความรู้ (ปัญญา) และความบริสุทธิ์แล้วยังมีความกรุณา ความรู้สึกสงสารและคิดช่วยเหลือศิษย์ ความสงสารเป็นเ...

เสฐียรพงษ์ วรรณปก : ว่าด้วยความรู้อันแตกฉาน (พุทธวิธีสอนในพระไตรปิฎก)

พุทธวิธีสอนในพระไตรปิฎก (6) ผู้สอน : คุณสมบัติที่พึงประสงค์ ตอนที่ 5 ย้อนอ่านตอนที่ผ่านมา 4  3  2  1 ข. ปฏิสัมภิทา ตามศัพท์แปลว่าปัญญาแตกฉาน ...

บทบาท ธรรมะ ล้างโคลน การเข้าใจผิด ความว่าง จิตว่าง : ดังได้สดับมา

ยิ่งตอบคำถามยิ่งเข้าประเด็น แม้ว่าเมื่อแรกที่ตีพิมพ์คำถาม-คำตอบผ่านหนังสือ "ธรรมะน้ำ ธรรมะโคลน" ท่านพุทธทาสภิกขุจะแถลงในตอนหนึ่งว่า "คำตอบเหล่าน...

บทความยอดนิยม