วันพฤหัสที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก ปฏิวัติ 2475

แท็ก: ปฏิวัติ 2475

จาก ‘ความต้องห้าม’ สู่ ‘ความเฟื่องฟู’ ของหนังสือการเมืองไทย สมัยระบอบเก่า-ใหม่ หนังสือการเมืองใน...

My Country Thailand ณัฐพล ใจจริง   จาก 'ความต้องห้าม' สู่ 'ความเฟื่องฟู' ของหนังสือการเมืองไทย สมัยระบอบเก่า-ใหม่ หนังสือการเมืองในระบอบเก่...

ดร.ประจวบ บุนนาค : นักเคมี ลูกพระยากับการปฏิวัติ 2475/My Country Thailand ณัฐพล ใจจริง

My Country Thailand ณัฐพล ใจจริง   ดร.ประจวบ บุนนาค : นักเคมี ลูกพระยากับการปฏิวัติ 2475   "คนธรรมดาสามัญ" คือสิ่งที่ ดร.ประจวบเป็น ภายหลั...

ม.ล.กรี เดชาติวงศ์ กับการปฏิวัติ 2475  : วิศวกรผู้เห็นชาติสำคัญสูงสุด / My Country Thailand ณัฐพล ใ...

My Country Thailand  ณัฐพล ใจจริง     ม.ล.กรี เดชาติวงศ์ กับการปฏิวัติ 2475  : วิศวกรผู้เห็นชาติสำคัญสูงสุด     "หม่อมหลวงกรีเป็นคนนิสสัยด...

เมรุปูน-เมรุวัดไตรมิตร ปัญหาว่าด้วยความสืบเนื่อง และรอยแยกของการปฏิวัติ 2475/พื้นที่ระหว่างบรรทัด ชา...

พื้นที่ระหว่างบรรทัด ชาตรี ประกิตนนทการ   เมรุปูน-เมรุวัดไตรมิตร ปัญหาว่าด้วยความสืบเนื่อง และรอยแยกของการปฏิวัติ 2475   มายาคติที่ทรงพลั...

ระบอบคนเท่ากัน กับการปฎิวัติ 24 มิถุนายน 2475/My Country Thailand ณัฐพล ใจจริง

My Country Thailand ณัฐพล ใจจริง   ระบอบคนเท่ากัน กับการปฎิวัติ 24 มิถุนายน 2475   นักเรียนมัธยมวัดราชบพิธคนหนึ่ง เล่าเหตุการณ์ปฏิวัติ 24 ...

อาคารสมาคมคณะราษฎร ณ สวนสราญรมย์/My Country Thailand ณัฐพล ใจจริง

My Country Thailand ณัฐพล ใจจริง   อาคารสมาคมคณะราษฎร ณ สวนสราญรมย์   สถาปัตยกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นหลังการปฏิวัติ 2475 เป็นการออกแบบอาคารที่เ...

คนรุ่นใหม่กับความใฝ่ฝันที่ไม่เคยล้าสมัย : รำลึก 120 ปี ปรีดี พนมยงค์/My Country Thailand ณัฐพล ใจจ...

My Country Thailand ณัฐพล ใจจริง   คนรุ่นใหม่กับความใฝ่ฝันที่ไม่เคยล้าสมัย : รำลึก 120 ปี ปรีดี พนมยงค์   "อํานาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นขอ...

งิ้ว ครูและหนังสือพิมพ์ กับแรงบันดาลใจของเด็กชายปรีดี พนมยงค์ : ณัฐพล ใจจริง

คอลัมน์ My Country Thailand โดย ณัฐพล ใจจริง   งิ้ว ครูและหนังสือพิมพ์ กับแรงบันดาลใจของเด็กชายปรีดี พนมยงค์   การไหลบ่าของสำนึกสมัยใหม่และการ...

สมาคมคณะชาติ : ‘The Conservative Party’ พรรคแรกแห่งสยาม/My Country Thailand ณัฐพล ใจจริง...

My Country Thailand ณัฐพล ใจจริง   สมาคมคณะชาติ : 'The Conservative Party' พรรคแรกแห่งสยาม   "ไม่ทรงโปรดให้มีคณะพรรคการเมืองและทรงให้เลิกค...

สมาคมคณะชาติ : ‘The Conservative Party’ แรก กับการปลุกสำนึกชาวอโยธยาต่อต้านการปฏิวัติ 2475/ My Count...

My Country Thailand ณัฐพล ใจจริง   สมาคมคณะชาติ : 'The Conservative Party' แรก กับการปลุกสำนึกชาวอโยธยาต่อต้านการปฏิวัติ 2475   31 มกราคม...

สมุดปกเหลือง : คนหนุ่มกับความพยายามเปลี่ยนแปลง รากเหง้าของสยาม / My Country Thailand ณัฐพล ใจจริง

My Country Thailand ณัฐพล ใจจริง   สมุดปกเหลือง : คนหนุ่มกับความพยายามเปลี่ยนแปลง รากเหง้าของสยาม   "จะต้องบํารุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎรใน...

นิธิ เอียวศรีวงศ์ | การเปลี่ยนผ่านในอุษาคเนย์

หนังสือเรื่อง When We Vote ของอาจารย์ประจักษ์ ก้องกีรติ ทำให้เราสำนึกได้ว่า อย่างน้อยมีสามประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่สามารถ "เปลี่ยนผ่าน" โดยกา...

บทความยอดนิยม