วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2562
หน้าแรก แท็ก จีน- สหรัฐ

แท็ก: จีน- สหรัฐ

วิกฤติศตวรรษที่ 21 | การประชุมสุดยอดกลุ่ม 20 ปี 2019 ที่ไม่เป็นผล

สงครามการค้าสหรัฐ-จีน : สู่ขั้นใช้ยาแรง (7) การประชุมสุดยอดกลุ่ม 20 ปี 2019 ที่ไม่เป็นผล การประชุมสุดยอดกลุ่ม 20 เป็นเวทีใหญ่ทางเศรษฐกิจสำหรับผู...

วิกฤติศตวรรษที่ 21 | การเดินทัพทางไกลใหม่ของจีน และการสร้างระบบการค้าโลกใหม่

สงครามการค้าสหรัฐ-จีน : สู่ขั้นใช้ยาแรง (6) การเดินทัพทางไกลใหม่ของจีน สงครามการค้าที่จีนกระทำตอบโต้สหรัฐนั้นเป็นที่รู้ทั่วไปว่าจะเป็นสงครามยืดเ...

บทวิเคราะห์ เหตุการณ์ใหญ่ที่ทำให้ช่วยก่อรูป “ความคิดสีจิ้นผิง” และ ความทรงอำนาจของจีน

สงครามการค้าสหรัฐ-จีน : สู่ขั้นใช้ยาแรง (5) เหตุการณ์ใหญ่ช่วยก่อรูป "ความคิดสีจิ้นผิง" ก่อนหน้าที่สีจิ้นผิงขึ้นสู่อำนาจเต็มที่ในเดือนพฤศจิกายน ป...

วิกฤติศตวรรษที่ 21 | สงครามการค้าสหรัฐ-จีน : สู่ขั้นใช้ยาแรง

สงครามการค้าสหรัฐ-จีน : สู่ขั้นใช้ยาแรง (3) สหรัฐกับจักรวรรดินิยมและลัทธิทหาร หลังสงครามเย็น ชนชั้นนำสหรัฐได้ประกาศตัวว่า ตนเป็นอภิมหาอำนาจแต่เพ...

สงครามการค้าสหรัฐ-จีน : ยุทธการ “ตีเหล็กเมื่อยังร้อน”และ “ปืนจ่อหัว” ของสหรัฐ...

สงครามการค้าสหรัฐ-จีน : สู่ขั้นใช้ยาแรง (2) ยุทธการ "ตีเหล็กเมื่อยังร้อน"และ "ปืนจ่อหัว" ของสหรัฐ สงครามการค้าสหรัฐ-จีน ถือได้ว่าประธานาธิบดีทรั...

สงครามการค้าสหรัฐ-จีน : สู่ขั้นใช้ยาแรง

สงครามการค้าสหรัฐ-จีน : สู่ขั้นใช้ยาแรง (1) สงครามการค้าสหรัฐ-จีนที่ปะทุขึ้นในสมัยประธานาธิบดีทรัมป์ ได้ยกระดับสู่ขั้นใช้ยาแรงในเดือนพฤษภาคม 2019 เ...

วิกฤติประชาธิปไตยสะเทือนไปทั้งโลก

วิกฤติประชาธิปไตย (55) วิกฤติประชาธิปไตยสะเทือนไปทั้งโลก วิกฤติประชาธิปไตย เกิดขึ้นในช่วงเปลี่ยนผ่านทางภูมิศาสตร์การเมืองโลก การเคลื่อนย้ายอำนาจ...

วิกฤติศตวรรษที่ 21 | ปัญญาประดิษฐ์กับอุดมการณ์สังคมปัญญาประดิษฐ์

วิกฤติประชาธิปไตย (53) ปัญญาประดิษฐ์กับอุดมการณ์สังคมปัญญาประดิษฐ์ ปัญญาประดิษฐ์ หมายถึง เครื่องจักรหรือคอมพิวเตอร์ที่เรียนรู้ได้โดยอาศัยข้อมูลเ...

สงครามอุดมการณ์ในศตวรรษที่ 21

วิกฤติประชาธิปไตย (51) สงครามอุดมการณ์ในศตวรรษที่ 21 สงครามอุดมการณ์ในศตวรรษที่ 21 มีด้านที่เป็นลักษณะพิเศษของตนหลายประการ ขณะเดียวกันก็มีด้า...

วิกฤติศตวรรษที่ 21 : การคุกคามจากงานต้านข่าวกรองของจีนต่อสหรัฐ

วิกฤติประชาธิปไตย (48) การคุกคามจากงานต้านข่าวกรองของจีนต่อสหรัฐ งานต้านข่าวกรองคืองานข่าวกรองแบบเข้มข้น เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายและเสี่ยงคุกเสี่ยงตะ...

เกษียร เตชะพีระ | สถานการณ์โลกจากมุมอเมริกา : เศรษฐกิจและสมรรถภาพล้นเกิน

จากการเปรียบเทียบสภาพเศรษฐกิจโลกระหว่างสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและสองกับปัจจุบัน ศาสตราจารย์ Dylan John Riley แห่งคณะสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ...

หัวเลี้ยวยุทธศาสตร์การทหารสมัยสีจิ้นผิง และการประเมินกำลังจากฝ่ายสหรัฐ | วิกฤติศตวรรษที่ 21

วิกฤติประชาธิปไตย (47) การประเมินภัยคุกคามของจีนโดยสหรัฐ สถานการณ์ขณะนี้ก็คือ โลกหลายขั้วอำนาจเกิดขึ้นแล้ว ขั้วหนึ่งมีสหรัฐเป็นแกน อยู่ในกระบวนก...

บทความยอดนิยม