วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก อนุสรณ์ ติปยานนท์

แท็ก: อนุสรณ์ ติปยานนท์

บางอย่างในความรักของเรา (15) / ท่าอากาศยานต่างความคิด : อนุสรณ์ ติปยานนท์

ท่าอากาศยานต่างความคิด อนุสรณ์ ติปยานนท์ [email protected]   บางอย่างในความรักของเรา (15)   ผมวางหูโทรศัพท์ นิ่งเงียบในความรู้สึ...

บางอย่างในความรักของเรา (14) / ท่าอากาศยานต่างความคิด : อนุสรณ์ ติปยานนท์

ท่าอากาศยานต่างความคิด อนุสรณ์ ติปยานนท์ [email protected]   บางอย่างในความรักของเรา (14)   ผมปรับตัวเข้ากับห้องเช่าห้องนั้นทีละ...

บางอย่างในความรักของเรา (13) / ท่าอากาศยานต่างความคิด : อนุสรณ์ ติปยานนท์

ท่าอากาศยานต่างความคิด อนุสรณ์ ติปยานนท์ [email protected]   บางอย่างในความรักของเรา (13)   ผมกลับเข้าสู่ห้องเรียนอีกครั้ง หมกมุ...

บางอย่างในความรักของเรา (12) / ท่าอากาศยานต่างความคิด : อนุสรณ์ ติปยานนท์

ท่าอากาศยานต่างความคิด อนุสรณ์ ติปยานนท์ [email protected]   บางอย่างในความรักของเรา (12)   "มนุษย์นั้นไม่ได้ถูกสร้างมาให้พ่ายแพ...

บางอย่างในความรักของเรา (11) / ท่าอากาศยานต่างความคิด : อนุสรณ์ ติปยานนท์

ท่าอากาศยานต่างความคิด อนุสรณ์ ติปยานนท์ [email protected]   บางอย่างในความรักของเรา (11)   ผมเดินเข้าไปหาปิ่นอย่างช้าๆ ชายผู้เป...

บางอย่างในความรักของเรา (10) เรื่องของปิ่น (2) / ท่าอากาศยานต่างความคิด : อนุสรณ์ ติปยานนท์

ท่าอากาศยานต่างความคิด อนุสรณ์ ติปยานนท์ [email protected]   บางอย่างในความรักของเรา (10) เรื่องของปิ่น (2)   อาจจริงดังว่าไม่ม...

บางอย่างในความรักของเรา (9) : เรื่องราวของปิ่น (1) / ท่าอากาศยานต่างความคิด : อนุสรณ์ ติปยานนท์

ท่าอากาศยานต่างความคิด อนุสรณ์ ติปยานนท์ [email protected]   บางอย่างในความรักของเรา (9) เรื่องราวของปิ่น (1)   เขาหายหน้าไปกว่...

บางอย่างในความรักของเรา 8 / ท่าอากาศยานต่างความคิด : อนุสรณ์ ติปยานนท์

ท่าอากาศยานต่างความคิด อนุสรณ์ ติปยานนท์ [email protected]   บางอย่างในความรักของเรา (8)   ผมได้จับมือของปิ่นในที่สุด ผมได้กุมมื...

บางอย่างในความรักของเรา (7) / ท่าอากาศยานต่างความคิด : อนุสรณ์ ติปยานนท์

ท่าอากาศยานต่างความคิด อนุสรณ์ ติปยานนท์ [email protected]   บางอย่างในความรักของเรา (7)   หลายปีต่อมา เมื่อผมหวนระลึกถึงเหตุการ...

บางอย่างในความรักของเรา (6) / อนุสรณ์ ติปยานนท์

ท่าอากาศยานต่างความคิด อนุสรณ์ ติปยานนท์ [email protected]   บางอย่างในความรักของเรา (6)   ผมเดินตามหลังปิ่นไปจนถึงโรงอาหารริมน้...

บางอย่างในความรักของเรา (5) / ท่าอากาศยานต่างความคิด : อนุสรณ์ ติปยานนท์

ท่าอากาศยานต่างความคิด อนุสรณ์ ติปยานนท์ [email protected]   บางอย่างในความรักของเรา (5)   อาจารย์นพพรเริ่มต้นคำบรรยายของเขาด้วย...

บางอย่างในความรักของเรา (4) / ท่าอากาศยานต่างความคิด : อนุสรณ์ ติปยานนท์

ท่าอากาศยานต่างความคิด อนุสรณ์ ติปยานนท์ [email protected]   บางอย่างในความรักของเรา (4)   หนึ่งปีในชีวิตมหาวิทยาลัยของผมผ่านไปอ...

บทความยอดนิยม