วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2563

ขอแสดงความนับถือ

ขอแสดงความนับถือ ฉบับวันที่ 24 มิ.ย. 59

ไม่ว่าจะมองประชาธิปไตย 84 ปี ด้วยอารมณ์ขัน เป็นภาพ แมว "เก้าแต้ม" ชะเง้อแง้ปลาทูที่เหลือแต่หัว และก้าง อย่างที่ "ปิยพงศ์" (เมืองหละปูน) มอง ห...

ขอแสดงความนับถือ ฉบับวันที่ 8 ก.ค. 59

แม้ อาจารย์ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ มีคดีต้องสะสาง กระนั้น คงมิได้หมายความว่า "คดี" ดังกล่าวจะทำให้เสียสิทธิ ในการ "ชี้แจง" สิ่งที่เห็นว่าไม่เป็นธรรมกับต...

ขอแสดงความนับถือ ฉบับวันที่ 8 ก.ค. 59

เป็นเรื่องน่ายินดี กรณีค้ามนุษย์ ที่สหรัฐได้เลื่อนอันดับไทยขึ้นไปอยู่ในกลุ่มที่ 2 บัญชีรายชื่อประเทศที่ต้องจับตามอง หลัง เราฟัง ถ้อยแถลงพึงใจของ...

ขอแสดงความนับถือ ฉบับวันที่ 15 ก.ค. 59

แม้วันนี้ 7 นักศึกษาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวจากศาลทหารแล้ว แต่กรณี "ตรวน" ในสายตาองค์กรสิทธิมนุษยชน และกรณี "กุญแจเท้า" ในสายตาประธานคณะกรรมการ...

ขอแสดงความนับถือ ฉบับวันที่ 22 ก.ค. 59

แม้การรัฐประหารในตุรกี จะประสบความล้มเหลว แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศที่เป็นดังประตูระหว่างเอเชียและยุโรป ดินแดนกำลังพัฒนา กับ ดินแดนพัฒนาแล้ว ไ...

ขอแสดงความนับถือ ฉบับวันที่ 29 ก.ค. 59

เรายังไม่รู้ว่า ประชามติ วันที่ 7 สิงหาคม ผลจะออกมาอย่างไร ซึ่งไม่ว่า รัฐธรรมนูญจะผ่าน หรือไม่ผ่าน เส้นทางไปสู่ "ประชาธิปไตย" ของไทย ก็ยังอีกยาวไกล...

บทความยอดนิยม