วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก โบราณคดี

แท็ก: โบราณคดี

สุจิตต์ วงษ์เทศ | พระร่วง (สุโขทัย) ทำชู้ เมียพญางำเมือง (พะเยา) อารมณ์ในประวัติศาสตร์

สุจิตต์ วงษ์เทศ พระร่วง (สุโขทัย) ทำชู้ เมียพญางำเมือง (พะเยา) อารมณ์ในประวัติศาสตร์ อารมณ์และความรู้สึกของช่วงเวลาหนึ่งๆ ในประวัติศาสตร์ มีบอกเ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ /พระร่วง วรรณกรรมตำนาน เหนือเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ ลุ่มน้ำยม-น่าน ภาคกลางตอนบน

สุจิตต์ วงษ์เทศ พระร่วง วรรณกรรมตำนาน เหนือเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ ลุ่มน้ำยม-น่าน ภาคกลางตอนบน   พระร่วงเป็นวรรณกรรมแสดงสัญลักษณ์ หรือตัวแทนของเ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ /พระเจ้าพรหม, พระเจ้าอู่ทอง ตำนานวีรบุรุษพูดภาษาไทย

สุจิตต์ วงษ์เทศ พระเจ้าพรหม, พระเจ้าอู่ทอง ตำนานวีรบุรุษพูดภาษาไทย   ตํานานวีรบุรุษเล่าเรื่องการโยกย้ายจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง เป็นตัวแทนการแผ่...

สุจิตต์ วงษ์เทศ/ เปิดโปง เสียดสีสังคม อารมณ์ขัน วรรณกรรมล้อเลียน

สุจิตต์ วงษ์เทศ เปิดโปง เสียดสีสังคม อารมณ์ขัน วรรณกรรมล้อเลียน   ระเด่นลันได เป็นวรรณกรรมเสียดสีสังคมด้วยอารมณ์ขัน เยาะเย้ย ถากถาง ล้อเลียน เสี...

สุจิตต์ วงษ์เทศ/ ล้อเลียน เสียดสี ประชดประชัน การเมืองในวรรณกรรมและการละเล่น

สุจิตต์ วงษ์เทศ ล้อเลียน เสียดสี ประชดประชัน การเมืองในวรรณกรรมและการละเล่น   ปั้นเมฆกับเล่นเพลงโต้ตอบแก้กัน เป็นปฏิกิริยาเก่าแก่มากท้าทายอำนาจเ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ / พระกฤษณะ เฟื่องฟูก่อนพระราม วรรณกรรมในไทย

สุจิตต์ วงษ์เทศ   พระกฤษณะ เฟื่องฟูก่อนพระราม วรรณกรรมในไทย   พระกฤษณะ รุ่งเรืองเฟื่องฟูในอุษาคเนย์ภาคพื้นทวีป ตั้งแต่สมัยแรกๆ รับวัฒนธ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ/วรรณกรรมจากอินเดีย ของคนชั้นนำ ไม่คนทั่วไป

สุจิตต์ วงษ์เทศ   วรรณกรรมจากอินเดีย ของคนชั้นนำ ไม่คนทั่วไป   ภาษาและวรรณกรรมอินเดียเนื่องในศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ฮินดู เป็นที่รับรู...

สุจิตต์ วงษ์เทศ / อินเดียแผ่ถึงไทย พ่อค้าก่อนนักบวช นาค, พริก เป็นคำชุดแรกๆ

สุจิตต์ วงษ์เทศ   อินเดียแผ่ถึงไทย พ่อค้าก่อนนักบวช นาค, พริก เป็นคำชุดแรกๆ   อินเดีย-เปอร์เซีย-อาหรับ กับไทย (ตั้งแต่ยังไม่ไทย) ติด...

สุจิตต์ วงษ์เทศ / หมอแคน และหมอลำ ยุคแรกเป็นหญิง 2,500 ปีมาแล้ว

สุจิตต์ วงษ์เทศ   หมอแคน และหมอลำ ยุคแรกเป็นหญิง 2,500 ปีมาแล้ว   หมอแคนยุคแรกเป็นผู้หญิง รวมถึงหมอลำกับหมอฟ้อนก็เป็นผู้หญิง เพราะผู้หญ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ / แคน เครื่องดนตรีไม่ไทย ได้รับยกย่องในราชสำนักอยุธยา

สุจิตต์ วงษ์เทศ   แคน เครื่องดนตรีไม่ไทย ได้รับยกย่องในราชสำนักอยุธยา   แคน ในระบบการศึกษาไทยถูกจัดเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้าน ซึ่งหมายถึง...

สุจิตต์ วงษ์เทศ / ก่อนมีความเป็นไทย ในสำเภาจีนที่อยุธยา

สุจิตต์ วงษ์เทศ   ก่อนมีความเป็นไทย ในสำเภาจีนที่อยุธยา   ประวัติศาสตร์ไทยของทางการ บอกว่ากรุงสุโขทัยเป็นราชธานีแห่งแรก ครั้นหลังกรุงสุ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ / ค้าสำเภาจีน รอบอ่าวไทย ใช้ภาษาไทยเป็นภาษากลาง

สุจิตต์ วงษ์เทศ   ค้าสำเภาจีน รอบอ่าวไทย ใช้ภาษาไทยเป็นภาษากลาง   ความเป็นไทยในสำเภาจีน มีเหตุจากการค้าสำเภาจีนรอบอ่าวไทย ต้องใช้ภาษาไท...

บทความยอดนิยม