วันพฤหัสที่ 27 มกราคม พ.ศ.2565
หน้าแรก ดวงชะตา

ดวงชะตา

ดาวกับดวง : วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565

ดาวกับดวง : วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ แ...

ดาวกับดวง ประจำวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565

ดาวกับดวง ประจำวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใ...

ดาวกับดวงประจำวันพุธที่ 19 มกราคม 2565 : โดย พิมพ์พรร

ดาวกับดวงประจำวันพุธที่ 19 มกราคม 2565 : โดย พิมพ์พรร ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต...

ดาวกับดวงประจำวันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 : โดย พิมพ์พรร

ดาวกับดวงประจำวันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 : โดย พิมพ์พรร ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิ...

ดาวกับดวง : วันจันทร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ.2565

ดาวกับดวง ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดา...

ดาวกับดวงประจำวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 : โดย พิมพ์พรร

ดาวกับดวงประจำวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 : โดย พิมพ์พรร ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพ...

ดาวกับดวงประจำวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 : โดย พิมพ์พรร

ดาวกับดวงประจำวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 : โดย พิมพ์พรร ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพ...

ดาวกับดวง : วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565

ดาวกับดวง : วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใ...

ดาวกับดวงประจำวันพุธที่ 12 มกราคม 2565 : โดย พิมพ์พรร

ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โค...

ดาวกับดวง ประจำวันอังคารที่ 11 มกราคม 2565

ดาวกับดวง ประจำวันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิต...

ดาวกับดวง ประจำวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565

ดาวกับดวง ประจำวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิต...

เดินตามดาว ปุสาคโม (9-15 มกราคม 2565)

ลัคนา (ลั) ราศีเมษ ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะแก้ปัญหาเรื่องการเงินได้สะดวกมากขึ้น เหมือนมีสิ่งที่มองไม่เห็นมาปัดเป่าให้อุปสรรคต่างๆ ลดน้อยถอยลง ถ้าต้อง...

บทความยอดนิยม