เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy) และ (Cookies Policy)
วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2566
หน้าแรก แท็ก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แท็ก: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยด้วยงานวิจัยการท่องเ...

สกสว. บพข. ททท. จับมือ ATTA พร้อมด้วย 8 สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยด้วยงานวิจัยด้านการท่องเที่ยว มุ่งสู่เศรษฐกิจมูลค่าสู...

9 PMU และ สกสว. ร่วมหารือการบริหารงานวิจัย และนำ “วิจัยและนวัตกรรม” สู่การใช้ประโยชน์

สกสว. จัดประชุม PMU Forum ร่วมกับ 9 หน่วยบริหารจัดการทุน หารือการนำผลงานนวัตกรรมของผู้ประกอบการเข้าสู่การขายบน Platform online (Shopee) ภายใต้นโยบายกา...

สกสว. หารือ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ หาแนวทางสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และมาตรฐานการวัด เพื่อขับเคล...

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 พ.ศ. 2565 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำโดย รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมก...

สกสว. พร้อมประสานภาคีสนับสนุน “วิจัยและนวัตกรรม” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ

สกสว. ร่วมจัดสานเสวนา “การพัฒนากลไกขับเคลื่อนมาตรการสนับสนุนทุนสำหรับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐหรืออุปสงค์ของตลาด ...

สกสว. เตรียมประสานพลัง สวก. ผลักดันการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ “ราชบุรีโมเดล”

ผอ.สกสว. พบ ผอ.สวก. หารือแนวทางพัฒนาการทำงาน และ การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ชู จ.ราชบุรี เป็นโมเดลการบริหารจัดการ การผลิตทางการเกษตรและส่งเสริมการเก...

สกสว. ประสาน สทน. เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางนิวเคลียร์และรังสี เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ ปีละ 400 ล้านบา...

สกสว. หารือ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ ตั้งเป้ายกระดับ SME 300 ราย/ปี สร้างมูลค่าเศรษฐกิจ ทั้งใ...

แนะใช้ สถานีวิจัยลำตะคอง เป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้กับพื้นที่ภาคอีสาน

สกสว. เยี่ยมชมผลดำเนินงาน สถานีวิจัยลำตะคอง พร้อมหารือแนวทางการส่งเสริมและขับเคลื่อนการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพื่อยกระดับการพัฒนาและคุณภาพชีวิตให้...

ชู SDG move ขับเคลื่อน ววน. เพื่อการพัฒนากลุ่มภาคใต้ชายแดน

สกสว. ร่วมกับหน่วยบริหารจัดการทุน จัดเวทีรับฟัง และ นำเสนอข้อมูลความต้องการด้าน ววน.ระดับพื้นที่ (กลุ่มภาคใต้ชายแดน) วิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้ม สถานการ...

สกสว. เยี่ยมชมผลงานวิจัยเด่น สวทช. พร้อมหารือแนวทางการนำผลการวิจัยประโยชน์

คณะผู้บริหาร สกสว. เข้าเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย พร้อมหารือแนวทางการนำผลการวิจัยประโยชน์ ด้าน สวทช. เสนอแนวทางและผลการดําเนินงานสำคัญ ใน 3 เร...

สกสว.ร่วมกับ บพค. จัดประชุม ยกระดับองค์กรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาคีเครือข่ายในระบบ ววน ร่วมประชุมระดมสมองการขับเคลื่อนการยกระดับองค์กรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ให้ตอบโจทย์เป้าหมายของประเทศและสามารถเทียบ...

เปิดพื้นที่ถก Education Journey 50 ปี การศึกษาไทย

สกสว. จัดประชุมวิชาการ “Education Journey 50 ปี การศึกษาไทย” เปิดพื้นที่ให้เครือข่ายการขับเคลื่อนด้านการศึกษาและการเรียนรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมถ...

สกสว. ร่วมกับ บพข. เปิดฟลอร์รับฟังความเห็น เพื่อขับเคลื่อนแผนวิจัยด้าน AI ของประเทศ

สกสว. ร่วมกับ บพข. จัดเสวนาออนไลน์ “การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน” เปิดรับฟังความเห็นจ...

บทความยอดนิยม