ผศ.ดร.วิมลิณฬ์ ผู้บริหาร “ฟินิกซ์คิวซี” องค์กรท็อปฟอร์มด้านพลังงาน -วิศวกรรมแท่นขุดเจาะน้ำมัน ร่วมงานเสวนาระดับชาติ “โอกาสทองของธุรกิจไทย”

ดร.ผศ.ดร.วิมลิณฬ์ โบวีไนเซอร์ Executive President บริษัท ฟินิกซ์คิวซี (สำนักงานใหญ่ประเทศไทย) ผู้นำด้านพลังงาน วิศวกรรมงานตรวจสอบแท่นขุดเจาะน้ำมัน ก๊าซ และโรงไฟฟ้า ที่บริการทั่วโลก ให้ความสนใจเข้าร่วม งานเสวนาโอกาสทองของธุรกิจไทย ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือของ บริษัท ยักษ์เขียว จำกัด (Yak Green) กลุ่มธุรกิจด้านเกษตรนวัตกรรม ฟาร์มต้นไม้ และการออกแบบภูมิสถาปัตย์ ของไทยที่ลุยตลาดซาอุดิอาราเบีย และกลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับ โดยการนำทัพของ โอฬาร วีระนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ยักษ์เขียว จำกัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปารณ ชาตกุล, อภิทาน ลี รองผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิจัยและออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, กฏทอง บุญพรรคนาวิก ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารและบุคลิกภาพแบรนด์ และ ประกาศิต ทิตาราม อาจารย์สอนความการลงทุนด้านเทคนิคอลชื่อดัง โดยมีวัตถุประสงค์ในการพลิกโฉมใหม่เพื่อเกษตรกรไทย และสร้างโอกาสทองของธุรกิจอุตสาหกรรมไทยหลายมิติสู่ประเทศซาอุดิอาราเบีย และกลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับ ณ โรงแรมแลงคาสเตอร์ กรุงเทพฯ