วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก พระพุทธเจ้า

แท็ก: พระพุทธเจ้า

“เอตทัคคะ” ในพระพุทธศาสนา คืออะไร ?

สิ่งแรกในพระพุทธศาสนา (15) ตำแหน่งที่ทรงแต่งตั้งครั้งแรก มีคำในพระพุทธศาสนาเรียกว่า "เอตทัคคะ" (มาจาก เอต=นั้น บวก อัคคะ=เลิศ) แปลตามตัวอักษรว่า...

สิ่งแรกที่ทรงทำหลังจากเสด็จออกผนวช

สิ่งแรกในพระพุทธศาสนา (5) สิ่งแรกที่ทรงทำหลังจากเสด็จออกผนวช เจ้าชายสิทธัตถะทรงพิจารณาเห็นความทุกข์อันเกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดในชาติภพต่างๆ อย...

สิ่งแรกในพระพุทธศาสนา | คำแรกที่เจ้าชายสิทธัตถะพูดตอนประสูติ

สิ่งแรกในพระพุทธศาสนา (2) 2. คำแรกที่เจ้าชายสิทธัตถะพูดตอนประสูติ อาทิตย์ที่แล้ว ได้บอกว่าพระโพธิสัตว์คือเจ้าชายสิทธัตถะพูดได้ เดินได้ หลังประสู...

สิ่งแรกในพระพุทธศาสนา : บุคคลแรกที่พูดได้เดินได้ทันทีที่เกิด

สิ่งแรกในพระพุทธศาสนา (1) เมื่อสองสามปีมาแล้ว ศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข เชิญผมไปบรรยายให้แก่นักศึกษาหลักสูตรของรามคำแหงอะไรสักอย่างนี่แหละ เห็นมีด...

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร | สรรพสิ่งร้อนเป็นไฟ

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (จบ) สรรพสิ่งร้อนเป็นไฟ พวกชฎิลมีอุรุเวลกัสสปะเป็นหัวหน้าต่างยอมศิโรราบคาบแก้ว (เป็นสำนวน มิได้คาบแก้วจริงๆ) ต่อองค์สมเด็จพ...

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร : อาทิตตปริยายสูตร | เสฐียรพงษ์ วรรณปก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (6) อาทิตตปริยายสูตร ภูมิหลังของชฎิล 3 พี่น้อง คราวที่แล้วเขียนว่า ท่านผู้รู้ที่ผมเคารพนับถือท่านหนึ่งทักว่า ถ้าวัปปะ ภั...

โลกหมุนเร็ว/ เพ็ญศรี เผ่าเหลืองทอง / พระพุทธเจ้ากับความเท่าเทียม

โลกหมุนเร็ว/เพ็ญศรี เผ่าเหลืองทอง penseeppp@gmail.com พระพุทธเจ้ากับความเท่าเทียม   น้อยครั้งมากที่เราจะได้ยินคนพูดกันเรื่องพระพุทธเจ้ากับความเท่...

คำแปล ‘ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร’ ทั้งหมด

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (3) คำแปลธัมมจักกัปปวัตตนสูตรทั้งหมด คราวนี้เป็นคำแปลธัมมจักกัปปวัตตนสูตรทั้งหมดดังนี้ "ข้าพเจ้า (พระอานนท์) ได้สดับมาดั...

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร : สรุปเนื้อหาพระสูตรเป็นขั้นตอน | เสฐียรพงษ์ วรรณปก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (2) 2. สรุปเนื้อหาพระสูตรเป็นขั้นตอน ข้อความตรงนี้ ผู้เขียนพุทธประวัติบอกว่า อุปกะไม่เชื่อบางฉบับเพิ่ม "แลบลิ้นปลิ้นตาหลอก"...

การอธิบายเรื่องตาย-เกิดตามทฤษฎีต่างๆ : เสฐียรพงษ์ วรรณปก

การอธิบายเรื่องตาย-เกิดตามทฤษฎีต่างๆ เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดนี้ นักวิชาการสมัยนี้ ปัญญาชนสมัยนี้มักจะไม่เชื่อ โดยให้เหตุผลง่ายๆ ว่า พิสูจน์ไม่ได้...

สามเณรสุมน อรหันต์น้อยผู้มีฤทธิ์มาก

มีสามเณรอีกรูปหนึ่งประวัติความเป็นมาค่อนข้างน่าอัศจรรย์ อัศจรรย์อย่างไรลองอ่านดูก่อนนะครับสามเณรน้อยรูปนี้นามว่า สามเณรสุมน เรื่องราวบันทึกอยู่ในธัมมป...

เสฐียรพงษ์ วรรณปก : หลักอริยสัจ 4 กับกรรม

พระพุทธศาสนานั้น พระพุทธเจ้าทรงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "กรรมวาท" (กล่าวหรือสอนเรื่องกรรม) ทรงเรียกพระองค์เองในบางครั้งว่า "กรรมวาที" (ผู้สั่งสอนเรื่องกรร...

บทความยอดนิยม