นิ้วกลม : ‘นักเล่าเรื่อง’

วันนี้มีเรื่องเล่ามากมายที่ ‘นักเล่าเรื่อง’
ทั้งหลายพยายามเล่าให้สังคมฟัง เรื่องคอร์รัปชั่น
เรื่องประชาธิปไตย เรื่องความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
เรื่องสิทธิเสรีภาพ รวมถึงเรื่องจิปาถะอีกสารพัดในชีวิต

แต่ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องง่ายเสียแล้วที่จะสร้าง ‘เรื่องเล่าหลัก
ที่ทุกคนในสังคมจะหันมาฟังกันอย่างพร้อมเพรียง
ไม่ง่ายเหมือนการเรียกทุกคนในชนเผ่า
มานั่งล้อมวงเพื่อเล่าตำนาน

นิ้วกลม
บทความ หลากหลายเรื่องเล่าเราจะรักกันยังไง
มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 8 – 14 กรกฎาคม 2559