บ้านหม้อ

ภาพประกอบ : แยกบ้านหม้อ /เครดิต commons.wikimedia.org

ถึงบ้านหม้อกุมภการท่านปั้นหม้อ

ยิ้มหัวร่อเมื่อได้พบความอบอุ่น

หม้อแกงแฟงแกงฟักต้มกักตุน

บ้างทำตุ๋นเปื่อยลิ้มชิมโอชา

ภักษาหารกระยาหารลบคูณหาร

สมัครสมานกินอยู่ทั้งหมู่จ่า

เล่นหม้อข้าวหม้อแกงพริกแมงดา

กาลเวลาเลื่อนวับไปกับวัย

ทุกวันนี้ไม่มีเล่นเช่นแต่ก่อน

คะนึงอรทัยถามความสงสัย

โอษฐ์โอชะจิ้มลิ้มยิ้มพิมพ์ใจ

เขียนลายมือตัวใหญ่เท่าหม้อแกง

เอาข้าวหม้อแกงหม้อไปก่อเกื้อ

ในว่านเครือเจียดสุขทุกข์ก็แบ่ง

แผกหมูไปไก่มาราคาแพง

ผลประโยชน์เคลือบแฝงแสวงทรัพย์

เล่นปิดตาตีหม้อหัวร่อครื้น

ฟาดผิดฟาดถูกยืนระยะขยับ

ต่างมืดบอดเหวี่ยงวาดฟาดไม่นับ

ผิดจำหนับไถลถลารมยารมณ์

หน้าระรื่นครื้นเครงบรรเลงหวด

เหมือนเดาสวดดวดกระเส่าเด้าผสม

ผสานสรวลสำรวลชื่นระรื่นชม

ในสังคมเครือญาติชาติชรา

พยาธิผลิดอกออกช่อแล้ว

เยือนบ้านหม้อหมีแมวไม่เห็นหน้า

เห็นรวงร้านไม่มีโถหม้อโอชา

กาลผันมาผ่านไปหม้อไม่มี! •

 

กวีกระวาด | ไพบูลย์ วงษ์เทศ