โรงเรียนอนุบาลแพรกษาวิเทศศึกษา คว้าแชมป์จักรยาน “หนูน้อยขาไถ” ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2567 สนามแรกภาคเหนือ รุ่น 4.7-5 ขวบ ชาย เข้ารอบชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

โรงเรียนอนุบาลแพรกษาวิเทศศึกษา คว้าแชมป์จักรยาน “หนูน้อยขาไถ” ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2567 สนามแรกภาคเหนือ รุ่น 4.7-5 ขวบ ชาย เข้ารอบชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เดือนพฤศจิกายน 67 ด้านนายกเทศมนตรีแพรกษา ชื่นชมความสามารถของตัวแทนนักเรียนและคณาจารย์ พร้อมผลักดันส่งเสริมการเรียนการสอนของโรงเรียนในพื้นที่สู่ความเป็นเลิศตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย

วันนี้ (21 เม.ย. 67) นางอรัญญา สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา เปิดเผยว่า โรงเรียนอนุบาลแพรกษาวิเทศศึกษา ได้ส่งทีมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2567 (Thailand Balance Bike Championships 2024) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนามที่ 1 รอบชิงแชมป์ภาคเหนือ ในวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567 ณ ห้างเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งผลการแข่งขันครั้งนี้ ด.ช.ตฤณ เหลือกาฬ นักเรียนชั้นอนุบาล 2/1 ตัวแทนนักเรียนทีมโรงเรียนอนุบาลแพรกษาวิเทศศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลแพรกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 รุ่นอายุ 4.7-5 ขวบชาย เป็นแชมป์ภาคเหนือ ได้รับสิทธิ์เข้าแข่งขันซุปเปอร์แชมป์ (TCA ซุปเปอร์แชมป์เปี้ยน) ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2567

นางอรัญญา สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา กล่าวว่า การแข่งขันจักรยาน “หนูน้อยขาไถ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2567” ได้เริ่มการแข่งขันชิงแชมป์ระดับภาค ทั้ง 4 ภาค แบ่งออกเป็นรอบชิงแชมป์ภาค จำนวน 4 สนาม ได้แก่ วันที่ 21 เมษายน ที่ห้างเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ สนามที่ 2 ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 12 พฤษภาคม ที่ห้างเซ็นทรัล โคราช จังหวัดนครราชสีมา สนามที่ 3 ชิงแชมป์ภาคใต้ วันที่ 15 กันยายน ที่ห้างเซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี สนามที่ 4 ชิงแชมป์ภาคตะวันตก วันที่ 9 พฤศจิกายน ที่เขื่อนวชิราลงกรณ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยการคัดเลือกหนูน้อยที่ได้อันดับ 1-10 ของแต่ละกลุ่มอายุ ไปแข่งขันรอบ TCA ซูเปอร์แชมป์ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน ที่สวนกีฬากมล กรุงเทพมหานคร ซึ่งโรงเรียนอนุบาลแพรกษาวิเทศศึกษา ได้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันสนามแรก ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ผลการแข่งขันปรากฎว่า ตัวแทนนักเรียนทีมโรงเรียนอนุบาลแพรกษาวิเทศศึกษา ได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬาจักรยานขาไถแบบทิ้งห่างคู่แข่ง จนได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 รุ่นอายุ 4.7-5 ขวบ ชาย เป็นแชมป์ภาคเหนือ ซึ่งนับว่าได้ทำผลงานสำคัญและสร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเอง ครอบครัว ตลอดจนโรงเรียนของเรา

“ในนามของผู้บริหารเทศบาลตำบลแพรกษา ขอแสดงความยินดีและขอแสดงความชื่นชมน้อง “ตฤณ” นักเรียนชั้นอนุบาล 2/1 ตัวแทนนักเรียนทีมโรงเรียนอนุบาลแพรกษาวิเทศศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลแพรกษา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 รุ่นอายุ 4.7-5 ขวบ ชาย เป็นแชมป์ภาคเหนือ ได้เข้าไปชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2567 (Thailand Balance Bike Championships 2024) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจและความเป็นเลิศทั้งด้านร่างกายและสติปัญญา จนสามารถผ่านเข้าไปชิงแชมป์ประเทศไทยในปีนี้ จึงขอขอบคุณผู้ปกครอง ตลอดจนคณาจารย์โรงเรียนอนุบาลแพรกษาวิเทศศึกษา ที่ได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กเยาวชนได้หันมาออกกำลังกาย ทำให้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีแล้ว ยังมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งเป็นนโยบายของเทศบาลตำบลแพรกษา ที่ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนภายในสถานศึกษาของเรา ร่วมแข่งขันความเป็นเลิศทางด้านกีฬา และความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ตามแนวทางโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกระทรวงมหาดไทย เพื่อต่อยอดไปสู่ระดับประเทศ” นางอรัญญาฯ กล่าว

นางอรัญญา สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า เทศบาลตำบลแพรกษา พร้อมให้การสนับสนุนน้อง ๆ เด็กเยาวชน ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของพื้นที่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลแพรกษาอย่างเต็มที่ เราหวังว่าความสำเร็จในครั้งนี้จะเป็นต้นแบบของโรงเรียนที่จะได้นำไปต่อยอดขยายผล สานต่อความสำเร็จในการแข่งขันครั้งต่อไป ตลอดจนพัฒนากีฬาต่าง ๆ รวมถึงในด้านวิชาการทุกประเภท และมีเป้าหมายในการสนับสนุนการพัฒนาทักษะเด็กเยาวชนในทุกโรงเรียนของเรา โดยเฉพาะการสร้างโอกาสให้กับเด็กไทยในระดับท้องถิ่นได้ไปแข่งขันและแสดงทักษะในทุกระดับ ตลอดจนพัฒนาไปสู่เวทีนานาชาติ ทั้งนี้ ตนยินมีความดีอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนในทุกกิจกรรมที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดี “Change for Good” เพื่อทำให้เด็กและเยาวชนคนไทยที่มีความสามารถได้พัฒนายกระดับ สร้างชื่อเสียงให้กับตนเองและครอบครัว รวมถึงทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติต่อไป

#WorldSoilDay #วันดินโลก
#UN #FAO #GlobalSoilPartnership #MOI
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SoilandWaterasourceoflife
#SustainableSoilandWaterforbetterlife
#ดินดีน้ำดีชีวีมีสุขอย่างยั่งยืน
#SDGsforAll #ChangeforGood