วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2565
หน้าแรก กวีกระวาด

กวีกระวาด

ภูเขาหน้ากาก / กวีกระวาด : เสี้ยวจันทร์ แรมไพร

ถนนจันทน์ / กวีกระวาด : ไพบูลย์ วงษ์เทศ

ถนนตก / กวีกระวาด : ไพบูลย์ วงษ์เทศ

นัยจอ / กวีกระวาด : โชคชัย บัณฑิต’

โลก(กะ)ธรรม / กวีกระวาด : ธาร ธรรมโฆษณ์

บางรัก / กวีกระวาด : ไพบูลย์ วงษ์เทศ

อาเศียรวาท

สี่พระยา / กวีกระวาด : ไพบูลย์ วงษ์เทศ

รุ้ง / กวีกระวาด : ปาล ปลิชา

บทความยอดนิยม