คำ ผกา : อย่าด่าใครว่า “กะหรี่” เลย ด่าว่า “อีคนดี” ก็ไม่เลวนะ

ในสังคมวมัยใหม่ กะหรี่มีเกีรยติไม่น้อยไปกว่าศาสตราจารย์
ตราบเท่าที่มีจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพของตนเอง

แต่คนฉ้แฉลปล้นสิทธิ ปล้นเสียงของประชาชนในนามของศีลธรรมต่างหาก ที่ควรค่าแก่การนำมาเป็นประณามพจน์

ต่อไปนี้เวลาจะด่าใครอย่าด่าว่ากะหรี่เลย ช่วยด่ามันว่า…
“อีคนดี!” “อีคนมีการศึกษา”!
ก็ไม่เลวนะ

 

คำ ผกา (ลักขณา ปันวิชัย). (2559). ทั้งหมดขวาหัน. หน้า 177.