มูลนิธิคุณ ลุยโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ จัดกิจกรรม “ส่งเสริมความรู้และปลูกจิตสำนึก ด้านการลดและแยกขยะ

มูลนิธิคุณ ร่วมกับ เหล่าดาราคนดังจัดกิจกรรมในโครงการ “ส่งเสริมความรู้และปลูกจิตสำนึก ด้านการลดและแยกขยะ ระดับประถมศึกษา” ผ่านสื่อสร้างสรรค์ ละครหุ่นเชิด “DoDo & Friends” ณ โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ เขตคลองเตย กทม. หวังรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนเข้าใจปัญหาสิ่งแวดล้อม ด้านกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มองความจำเป็นสร้างองค์ความรู้และการมีส่วนร่วม

หลายคนอาจไม่ทราบว่าตัวเราเอง สามารถผลิตขยะได้วันละเป็นกิโล ๆ และ กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีประชากรแฝงอยู่มากกว่าเท่าตัว ทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นต่อวันมากที่สุดของประเทศไทย จากข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอย โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ระบุว่าในปีงบประมาณ 2561 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – เดือนเมษายน 2561) จัดเก็บขยะมูลฝอย 2.23 ล้านตัน เฉลี่ยวันละ 10,525 ตัน สิ่งสำคัญที่ต้องมีการรณรงค์ในการจัดการปัญหาขยะหัวใจสำคัญอยู่ที่ “ต้นทาง” ดังนั้นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงเป้าหมายและปลูกฝังตั้งแต่รุ่นเยาว์จะช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วมในครอบครัว อันจะนำไปสู่การตื่นตัวในสังคม และจะสามารถแก้ปัญหาได้ดีกว่าการใช้งบประมาณที่สูงในการกำจัดปลายทาง รวมถึงปัญหาเรื่องกลิ่น และสิ่งแวดล้อมอีก ดังนั้นการแยกขยะถือว่าเป็นเรื่องใญ่สำหรับเมืองใหญ่แห่งนี้

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 มูลนิธิคุณ โดยการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดโครงการส่งเสริมความรู้ และปลูกจิตสำนึก ด้านการลดและแยกขยะ ระดับประถมศึกษา ผ่านการแสดงละครหุ่นเชิด (Puppet show) ชุด “DoDo & Friends” ตอน…วาฬน้อยท้องผูก ณ โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ เขตคลองเตย กทม. ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00-11.00 น. มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการให้ความรู้เรื่อง 3R ได้แก่ การลดการใช้ (Reduce) เพิ่มการใช้ซ้ำ (Reuse) และนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา จำนวน 700 คน

โดยคุณ ชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งเป็นตัวแทนคุณ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมด้วย นางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย นายชาญวิทย์ พวงมาเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ พร้อมคณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมมีทีมดาราศิลปิน และทีม Supranational​ Thailand เข้าร่วมกิจกรรม

นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้นับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมการจัดการขยะการคัดแยกขยะ ลดปริมาณขยะ ที่ต้นทางโดยการเริ่มปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเด็กๆเข้าใจปัญหาสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เนิ่นๆนับว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีเพื่อในวันข้างหน้าเด็ก อนาคตของชาติเหล่านี้จะตระหนักและเข้าใจและลงมือทำ และช่วยรณรงค์ปลูกฝังจิตสำนึกให้คนรุ่นต่อๆไปอีกด้วยนับว่าเป็นการส่งต่อ ให้เด็กๆเข้าใจในการ คัดแยกขยะ ลดปริมาณขยะ โดยที่ตัวเด็กๆเองได้ลงมือทำจริงๆ

นางสาวปรางค์ทิพย์ อนันตวิภาต ประธานมูลนิธิคุณ กล่าวว่า มูลนิธิคุณก่อตั้งมาแล้วกว่า 4 ปี และเห็นความสำคัญของการแยกขยะมานานแล้ว โดยตนเองมีความคิดอยากช่วยสิ่งแวดล้อมนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่จำไม่ได้ มันนานมากแล้ว ใครปลูกฝังก้อไม่รู้ อาจเป็นตั้งแต่เด็กเลยก็ได้ รู้แต่แค่ได้คิดได้ทำแล้วมีความสุข อยากให้ทุกคนมีความคิดและทำแบบเราเพิ่มขึ้น ตนเองได้รับทุนจากบริษัทเชลล์ให้ไปเรียนปริญญาโทด้านกฎหมายที่ต่างประเทศ ตอนนั้นไม่มีเงินเลย ก้อตั้งใจว่ากลับมาหากทำงานแล้วมีเงิน จะพยายามเก็บเงินแล้วทำอะไรตอบแทนโลกของเรา ที่ผ่านมามูลนิธิคุณได้จัดโครงการหลายโครงการเพื่อโลกและสิ่งแวดล้อม ทั้งเรื่องการจัดการขยะ การปั่นจักรยาน การช่วยสังคมในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย

ช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเรื่องขยะกลายเป็นเรื่องใหญ่ เป็นจังหวะตรงกับสิ่งที่เราพยายามทำด้วยตัวเราเอง และผ่านการทำงานของมูลนิธิคุณ จะเห็นภาพข่าวองค์กรต่างๆพยายามจัดการเสวนา การประชุม ถ่ายภาพหมู่ร่วมรณรงค์ ซึ่งก็ทำพวกนี้มาหมดแล้ว ตอนนี้ถึงเวลาต้องให้ความรู้จริงจัง ทำกับผู้ใหญ่พี่อาจไม่สามารถเพราะทำไม่ไหว เขาเก่งๆและมีเงินทุนมากมาย มูลนิธิของพี่เลยคิดวิธีที่ทำกับเด็กๆนี่แหละ เพราะเวลาวัดผลแล้วเห็นความคืบหน้าชัดเจน คือเด็กๆตะลึง ยิ้มกว้าง เราก็มีพลังทำไปเรื่อยๆ

ขณะที่ ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า ปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งการปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่เด็กและเยาวชนจะทำให้การแก้ไขปัญหาเหล่านี้ในระยะยาวน่าจะเกิดผลเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับภารกิจของกองทุนฯ ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมสื่อรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างทางเลือกในการรับรู้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านการสนับสนุนทุนเพื่อนำไปพัฒนาสื่อ และสร้างองค์ความรู้ สร้างกลไกสำคัญที่สร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพื่อช่วยกันขยายผลผ่นการขับเคลื่อนโดยการใช้สื่อรูปแบบต่าง ๆ

โดยทางกองทุนเล็งเห็นว่าทางมูลนิธิคุณ ผู้รับทุน มีความตั้งใจดี และมีจุดประสงค์ที่จะรณรงค์การลดขยะพลาสติกและการแยกขยะอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เด็ก เยาวชน และผู้ปกครองเข้าใจพื้นฐานขั้นต้นของการแยกขยะแบบสนุกสนานและเข้าใจง่าย ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่กองทุนฯ เชื่อว่าจะเป็นสื่อแห่งการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมและสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ด้วยการมีส่วนร่วมของคนในทุกช่วงวัย โดยให้เด็กมีทักษะ องค์ความรู้ติดตัวซึ่งเรื่องนี้ถือว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง

ด้านนายชาญวิทย์ พวงมาเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ กล่าวว่า ขอบคุณมูลนิธิคุณที่ได้จัดโครงการฯ นี้ขึ้น โดยที่ผ่านมาทางโรงเรียนมีนโยบายและทำการรณรงค์เกี่ยวกับการคัดแยกขยะอยู่บ้างแล้ว แต่ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรม เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เด็กต้องเรียนทางออนไลน์ เพิ่งกลับมาเรียนที่โรงเรียนได้ประมาณ 3 เดือน จึงต้องเริ่มมาจัดระบบกันใหม่ ดังนั้น การที่มีโครงการฯ นี้ มาจัดที่โรงเรียนจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ดี

“ที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้ทำการเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED เพิ่มพื้นที่สีเขียว ทำถังแยกประเภทขยะและให้ครูช่วยแยกขยะ ซึ่งบรรดาครูก็อยากทำ เพราะตระหนักถึงปัญหาเรื่องขยะและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเมื่อได้รับการสนับสนุนด้านสื่อประชาสัมพันธ์จากมูลนิธิคุณเช่นนี้ ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และจะช่วยโรงเรียนอื่นๆ ที่อยู่ในสังกัดของเขตคลองเตยด้วย” นายชาญวิทย์กล่าว

ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานนอกจากการแสดงละครหุ่นเชิดแล้ว ยังมีการแสดงกลองชุดจากขยะรีไซเคิล การเล่นเกม ตอบคำถาม ชิงของรางวัลต่าง ๆ อีกด้วย และมีกลุ่มดารา ศิลปิน และกลุ่มทีมจาก Supranational Thailand มาร่วมงาน และให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกกับกิจกรรมของมูลนิธิคุณ และจะเป็นกระบอกเสียงให้สังคมอย่างไร โดย นำโดย คุณพอล -​ National Director “วสวัตติ์ วัฒนาศิริสมบัติ” และคุณหมอ อ๊อฟ – National Director “นพ.ปรัชญ์ พึ่งเจษฎา” กล่าวว่า….การเริ่มปลูกจิตสำนึกที่ดีในการคัดแยกขยะให้กับเด็กๆต้องเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนถึงจะส่งต่อ ให้คนรุ่นถัดไป ได้ดูแลสิ่งแวดล้อม อย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการรีไซเคิล ลดขยะให้โลก วิธีการแยกขยะที่บ้าน ขยะพลาสติกต่างๆซึ่งโครงการที่มูลนิธิคุณจัดทำขึ้นถือว่าเป็นการเริ่มนับ1 ให้กับเด็กๆและเกิดความเคยชินในการคัดแยกขยะแน่อนว่าจะส่งผลและเด็กๆจะนำปฏิบัติจนเขาเติบโตอย่างแน่นอน

อย่างไรก็ดี มูลนิธิคุณ มีเป้าหมายในการทำโครงการ “ส่งเสริมความรู้ และปลูกจิตสำนึกด้านการลด และแยกขยะ ระดับประถมศึกษา” ในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดตั้งโครงการธนาคารขยะให้กับโรงเรียนที่มูลนิธิคุณเคยไปจัดการแสดงและโรงเรียนที่เป็นพันธมิตร เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้มีการตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และตั้งเป้าหมายว่าให้เด็กทำได้จริงและสามารถวัดผลได้ ทั้งนี้ สามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook: KHUN