‘กูอยู่เป็น’ | กวีกระวาดฝุ่นฟ้า : ธุลีดิน

กวีกระวาด | ฝุ่นฟ้า ธุลีดิน

‘กูอยู่เป็น’

 

กูนี้ง่อยลอยตัวไร้ความเห็น

ทุกประเด็นการเมืองเปลืองตัวแน่

อยู่เฉยเฉยดีกว่าช้าเชือนแช

มิต้องค้ำ ‘ข้อแม้’ แต่อย่างใด

แม้นความคิดกูมีมิใช้ดอก

ถึงจะล่อจะหลอกมิหลงใหล

กูรู้ทันร้อยพันเหลี่ยมแบบเจียมใจ

ไม่ว่าใครคิดโน้มน้าวกี่คราวครั้ง

แต่กูแอบเขี่ยเขี่ยเชียร์ทุกฝ่าย

มิทำลายฝ่ายใดให้ผิดหวัง

ไม่อยากสร้างศัตรู รู้หรือยัง

กูก็แค่นอนนั่งหวังลาภลอย

 

กูจึงง่อยลอยตัวไร้ความเห็น

กูอยู่เป็น, อยู่อย่างนี้ไม่มีหงอย

เพราะส่วนลึกสิ่งที่หวังกูยังคอย

เรื่องลาภยศกูไม่ถอย, สอยมาครอง! •