กวีกระวาด : ฤดี ณ หทัย / จิตบ้า

กวีกระวาด

ฤดี ณ หทัย

 

จิตบ้า

 

พระธรรมค้ำจุนเราก้าวต่อไป ใคร่ตัณหาบ้างคลั่งยังหลงเหลือ

กิเลสย้อมข้างในใจรกเรื้อ ใจเป็นเสือสิงสางอย่างพล่านวุ่น

อนัตตา อนิจจัง กรรมชี้วัด บรรทัดฐานของชีวิตยังคุกรุ่น

ในรั้วล้อมของอัตตาเป็นการุณ เก็บกักตุนชีวิตเป็นวงกรรม

คงเรียกร้องจ้องหาพระธรรมท่าน บริจาคะขณะกาลร่านเหยียบย่ำ

เมตตา กรุณา การกระทำ อยู่ซ้ำๆ กรรม วัด เพียงวัดวา

ความดี ความชั่ว ช่างอดสู ตากับหูถูกปิดเหมือนปิดฝา

ในรั้วรอบขอบชิดของอัตตา วิปลาสจิตบ้าว้าวุ่นแล้ว •