กวีกระวาด : ดี? / คมสัน วิเศษธร

                     ดี?

ถ้าเธอปลูกต้นมะม่วง                ย่อมได้พวงมะม่วงเป็นดอกผล
คงไม่ได้เงาะทุเรียนเต็มต้น          เงินทองจะรวยล้นไม่แน่นอน
เธอนำมะม่วงไปวางขาย             ตลาดมีมากมายก็ทอดถอน
ราคาตกฟกช้ำสั่นคลอน             วางแผนทุกขั้นตอนยังไม่มี
ใครที่หวังปลูกอะไรได้มั่งคั่ง         คงต้องหยั่งไตร่ตรองให้ถี่ถี่
เหมือนเหตุผลคนกระทำความดี    ผลหล่อเลี้ยงชีวีสุขเบ่งบาน

มิใช่ดีตอบแทนที่ทรัพย์สิน           ดีใช่รวยทำกินมหาศาล
ดีคือดีที่ดำรงคงเนิ่นนาน             ดีที่ชีพไม่แผ้วพานชั่วเลวทราม

บทความก่อนหน้านี้เสริมสร้างประโยชน์ให้ร่างกายรับปีใหม่ ด้วยเมนู แกงเขียวหวานถั่วลูกไก่ จากเครือเฮอริเทจ
บทความถัดไปใส่บ่าแบกหาม : WW84 / พรพิมล ลิ่มเจริญ