กวีกระวาด/ไม้ต่าง

กวีกระวาด/ธัญญา ธัญญามาศ

ไม้ต่าง

เป็นไม้ใหญ่ยืนต้นพายุต้าน

แผ่กิ่งก้านโต้รับสลับสลอน

ให้ฝูงนกน้อยใหญ่อาศัยนอน

ป้องคบคอนลมพาวาตภัย

เป็นต้นอ้ออ่อนเอนระเนนส่าย

พายุร้ายส่ายยอดลู่รอดได้

รู้เลี่ยงหลบหลีกหล่มแรงลมไกว

พลิ้วต้นไหวอ่อนลู่เหมือนรู้ทาง

เป็นกาฝากฝากตนกับต้นไม้

เกาะอาศัยตัวตนกับต้นต่าง

เลาะลัดเลื้อยไปทั่วทอดตัววาง

เบียดแทรกร่างกำบังเหมือนหยั่งรู้

ชีวิตคนเปรียบได้กับไม้ต่าง

มีตัวอย่างให้เห็นที่เป็นอยู่

ที่ปักเลนเอนส่ายในข่ายคู

ที่ยืนชูเห็นทั่วเป็นตัวตน

ที่ฝากผีฝากไข้กับไม้อื่น

ก็เกาะยืนแน่นหนาอยู่คาต้น

เป็นไม้ต่างที่แทรกตัวแปลกปน

ชีวิตคนก็เหมือนอย่างไม้ต่างพันธุ์

บทความก่อนหน้านี้คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง : ไปอินเดีย สืบเสาะหา “ซุ้ม” งานคเณศจตุรถี เก่าแก่ที่สุด
บทความถัดไปการ์ตูนโกหน่อง