จมูกโหว่ | กวีกระวาด : ไพบูลย์ วงษ์เทศ

กวีกระวาด | ไพบูลย์ วงษ์เทศ

จมูกโหว่

 

เป็น ฮับโน่น ฮับนี่ รวมกี่ฮับ?

เป็นศูนย์กลางการตี่จับการชนไก่

กัดปลากัดวัวชนฮับคนไทย

มีแขกเหรื่อเกณฑ์คนไปร่วมต้อนฮับ

ที่ฮักแพงค่าแรงต่ำขานคำน้อย

ผู้ใช้แรงงานคอยค่อยค่อยขยับ

โน่นก็ฮับนี่ก็ห่วยช่วยกันนับ

ทั้งก๋วยเตี๋ยวเชียวรับโกฮับปรุง

ฮับกะหรี่คลับบาร์ราคาโขก

ทั้งสามโลกมีที่ไทยใครใครมุ่ง

ฮับการบินการบนบานการสานกระบุง

ฮับลดพุงปสาทะฮับสปา

ร่วมยินดีฮุกฮับขยับขย้อน

ผ้าขะม้าขะแมร์มอญกุระหม่า

ครัวไทยไปครัวโกบอลโลกฮา-

-เร็มก็ว่าวัชระรับประกัน

ให้เพลิดเพลินเชิญฮับขอบคุณฮับ

กิมฮวยยิ้มกิมก่ายขยับไข่จับสั่น

เหมือนมีไข้คล้ายคลึงเคล้าครึ่งวัน

อีกครึ่งขันแบบขัณฑสกร

แล้วเป็นฮับที่ตรงไหนใครใครถาม

ถึงโคกขามสามโคกสามโลกกระฉ่อน

กะหรี่ปั๊บกะเหรี่ยงฮับสำทับธร-

ะณิศร์ถอนคณิสรณ์เขมิกา

มิกรงไปกรงมานขาขอด

เพราะฮับเชียวเลี้ยงลอดเข้าหว่างขา

ควรฮึดฮัดแต้มฮูปจูบเงินตรา

หรือเป็นห่าเหวหับศูนย์ฮับฮอง! •