มัลลิกา ผงาด! ส.ส.ป้ายแดง เข้าสภาในนามประชาธิปัตย์ หลังเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีพาณิชย์ 3 ปี

มัลลิกา ผงาด! ส.ส.ป้ายแดง เข้าสภาในนามประชาธิปัตย์ หลังเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีพาณิชย์ 3 ปี

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ภายหลังจากนายนราพัฒน์ แก้วทอง และนายไชยยศ จิรเมธากร ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็น ส.ส.วานนี้ (25สิงหาคม 2565) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตามกฎหมายแล้วนั้นจะส่งผลให้วันนี้นายเจือ ราชสีห์ ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อลำดับที่ 29 และนางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อลำดับที่ 30 เลื่อนขี้นมาแทนทันที อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานว่านายเจือซึ่งไปร่วมกิจกรรมกับพรรคการเมืองอื่นอยู่และนางมัลลิกา ที่ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อยู่นั้นจะรายงานตัวต่อสภาเมื่อใด

อย่างไรก็ตาม ส.ส.ที่ได้ลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นเหตุให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามมาตรา 101 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกาศให้ผู้มีรายชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐ เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่น่าจับตามองคือนางมัลลิกา ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเป็นผู้ช่วยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มาตั้งแต่ปี 13 สิงหาคม 2562 จนถึงปัจจุบันและสำเร็จการศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ผ่านหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงมหานครและผู้บริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคม เคยเป็นทั้งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเมื่อปี 2553 และเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อปี 2551 โดยที่ผ่านมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ระดับต้นของรัฐบาลมาโดยตลอด และเมื่อปี 2563 ผู้สื่อข่าวประจำกระทรวงพาณิชย์ยกให้เป็นบุคคลสุดยอดแห่งปีด้านได้ใจสื่อมวลชนกระทรวงพาณิชย์ที่สุดและ ปี 2564 ทีมมัลลิกาเป็นทีมที่ครองใจสื่อมวลชนพาณิชย์ที่สุด 2 ปีซ้อนเช่นกัน

สำหรับประวัติส่วนตัวของดร.มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข (มอลลี่)
เคยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ ประธานมูลนิธิมัลลิกาเพื่อประชาชน
เกิดวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2516

การศึกษา
.ปริญญาตรี สาขาสื่อสารมวลชน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
.ปริญญาโท M.A.Leaderships วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
.ปริญญาเอก วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต
จบหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงมหานคร และผู้บริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ)

ด้านครอบครัว
สมรส กับ นายณัฐพล มหาสุข โดยได้รับพระราชทานสมรสปี พ.ศ.2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (พระยศขณะนั้น)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
พ.ศ.2552 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นตริตาภรณ์มงกุฏไทย (ต.ม.)
พ.ศ.2553 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

รางวัลเกียรติยศ
-รางวัลต่อต้านยาเสพติดดีเด่น ประทานโดย พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ
-รางวัลยอดกุลสตรีปี พ.ศ.2546 “Popular Vote ของนิตยสารกุลสตรี”
-รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ จากสกู๊ปข่าวบ่อขยะสารพิษสู้อิทธิพลปกป้องชุมชน จากการเป็นผู้สื่อข่าวรายงาน    สารคดีข่าวของสถานีโทรทัศน์ไอทีวี

ประวัติการทำงาน
พ.ศ.2562-ปัจจุบัน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ประธานมูลนิธิมัลลิกาเพื่อประชาชน (Mallika Foundation for People)
พ.ศ.2562-ปัจจุบัน

กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ พ.ศ.2561-2564

กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ พ.ศ.2557

ประธานผู้บริหารศูนย์การค้าอินสแคว์ จตุจักร

ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ประกอบธุรกิจส่วนตัวผลิตภัณฑ์ด้านความงาม พ.ศ.2556

รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ พ.ศ.2553

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2552

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (ครม.แต่งตั้ง)

ผู้ช่วยส.ส.หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร พ.ศ.2550

ที่ปรึกษากรรมาธิการงบประมาณ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2549

ที่ปรึกษากรรมาธิการการคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2549

สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ พ.ศ.2549

ผู้ผลิตรายการวิทยุชื่อดัง”วันชัย-มัลลิกาวาไรตี้ทอล์กโชว์” FM105 วิสดอม เรดิโอ