รมว.เฮ้ง มอบ ‘ผู้ช่วยรัฐมนตรี’ ไปฉะเชิงเทรา ตรวจเยี่ยมพบปะลูกจ้าง บ.ชิโคนี่ อีเลคทรอนิคส์

รมว.เฮ้ง มอบ ‘ผู้ช่วยรัฐมนตรี’ ตรวจเยี่ยมพบปะลูกจ้าง บ.ชิโคนี่ อีเลคทรอนิคส์ จ.ฉะเชิงเทรา

วันที่ 20 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้
นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของบริษัท ชิโคนี่ อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการนำเข้าวัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์ และอะไหล่ เพื่อผลิตอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์

โดยมี ร่วมตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ โดยมี นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมด้วย นางลู่ สู้ จุน ประธานกรรมการบริษัท ชิโคนี่ อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ

นายสุรชัย กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และกระทรวงแรงงาน ภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้สั่งการให้กระทรวงแรงงานดำเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด

โดยกระทรวงแรงงานได้มีมาตรการสำคัญ ๆ อาทิ การตรวจคัดกรองเชิงรุก RT-PCR 100% ภายใต้โครงการ “แรงงาน…เราสู้ด้วยกัน” มาตรการเยียวยาผู้ประกันตนผ่านโครงการ ม33 เรารักกัน และการเยียวยานายจ้างผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 และ 40 ในพื้นที่ 29 จังหวัด การลดเงินสมทบ และเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs โครงการ Factory Sandbox และการตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนเพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33

นายสุรชัย กล่าวต่อว่า รัฐบาลและกระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกคน ทุกกลุ่ม เพราะเขาเหล่านี้เป็นฟันเฟืองที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันและสร้างสรรค์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ให้มีความเจริญ ก้าวหน้า มั่นคง และยั่งยืน ซึ่งในวันนี้ผมและคณะได้มาตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน และพบปะลูกจ้างของบริษัท ชิโคนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีลูกจ้างจำนวน 3,769 คน คนไทย 3,672 คน เป็นลูกจ้างต่างด้าว 97 คน ได้รับการฉีดวัคซีนเข็ม 1 และเข็ม 2 กับสำนักงานประกันสังคมรวม 1246 คน แยกเป็นคนไทย 1,233 คน ต่างด้าว 13 คน ส่วนที่เหลืออีก 2,533 คน เข้ารับการฉีดวัคซีนที่เทศบาลตำบลท่าข้ามและเทศบาลตำบลบางวัว ให้บริการฉีดโดยทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลบางปะกง ทั้งนี้ พนักงานของบริษัทฯ ทั้งหมดได้ลงทะเบียนขอรับบริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 กับจุดให้บริการฉีดวัคซีนของสำนักงานประกันสังคม ซึ่งได้รับการฉีดแล้ว 223 คน เป็นคนไทยทั้งหมด

สำหรับสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา มีสถานประกอบการจำนวน 5,050 แห่ง ผู้ประกันตน 417,040 คน การจ้างงานส่วนใหญ่อยู่ในภาคการผลิต การขายส่งขายปลีกก การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้าร้อยละ 86.61 การดำเนินการเยียวยาจากโควิด-19 นายจ้าง 9 ประเภทกิจการ จำนวน 2,211 ราย ลูกจ้าง 246,329 คน รวมเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ จำนวน 827,018,500 บาท โครงการส่งเสริมการจ้างงาน SMEs มีนายจ้างลงทะเบียนรับสิทธิแล้ว 2,838 ราย สามารถรักษาการจ้างงานลูกจ้าง 47,375 คน รวมเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจจำนวน 461,025,000 บาท