สนามบินสมุยยังเข้มตรวจผู้โดยสารขาเข้าและขาออก

สนามบินสมุยยังเข้มตรวจผู้โดยสารขาเข้าและขาออก เพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19

เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 63 ภายใหลังจากที่พบผู้ติอเชื้อไวรัสโควิด-19ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดระยอง ทำให้หลายฝ่ายตื่นตระหนกหวั่นจะเกิดการแพร่ระบาดอีกครั้ง สำหรับสนามบินเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ได้มีมาตรการเข้มในการคัดกรองผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออก

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเกาะสมุย เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศสนามบินสมุย และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอเกาะสมุย ร่วมตรวจคัดกรองผู้โดยสารจะต้องเดินผ่านเครื่องเทอร์โมสแกนตรวจวัดอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ลงทะเบียนไทยชนะ

นอกจากนี้ภายในอาคารสนามบินได้กำหนดจุดเว้นระยะห่าง วางพรมฆ่าเชื้อเพื่อให้เดินเหยียบบริเวณทางเดิน รถรับส่งผู้โดยสารจากตัวอาคารไปยังเครื่องบินได้จำกัดจำนวนและกำหนดระยะห่างบริเวณที่นั่ง เช่นเดียวกับภายในห้องโดยสารสายการบินก็ได้จัดที่นั่งด้วยการเว้่นระยะห่าง พร้อมประกาศถึงการปฏิบัติตนในการป้องกันขณะอยู่บนเครื่องบิน

ขณะนี้การท่องเที่ยวของเกาะสมุยยังอยู่ในช่วงรอการกลับมาของนักท่องเที่ยว เพื่อฟื้นเศรษฐกิจของเกาะสมุยให้กลับคืนมา แต่จากข่าวพบเชื้อผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดระยองดังกล่าว ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและชาวเกาะสมุยต้องปฏิบัติในการป้องกันอย่างเคร่งครัด

บทความก่อนหน้านี้วิรัตน์ แสงทองคำ : ยุคบุกเบิก “ซีพี” ของ “ธนินท์”
บทความถัดไปจับตา! สื่อชี้รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมยกระดับเตือนภัยโควิดสูงสุด