‘บิ๊กตู่’สั่งทุกหน่วยงานปรับแผนปี60 สร้างการรับรู้ ’ไทยแลนด์ 4.0’ 6เดือนต้องเห็นผล

เมื่อวันที่ 1 มกราคม พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในปี 2560 รัฐบาลจะมุ่งส่งเสริมการพัฒนาคนเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 หรือการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม ปัญญา และเทคโนโลยี ยกระดับให้ประเทศไทยมีรายได้สูง โดยการสร้างคนไทย 4.0 ให้สอดรับกับโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งนายกฯ เน้นย้ำว่าหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 คือคนไทย 4.0 ที่ต้องมีความรู้และทักษะอาชีพที่สูงขึ้น มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยและมีความสามารถรู้จักใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมปรับแผนงานปี 2560 เพื่อเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเรื่องคนไทย 4.0 และไทยแลนด์ 4.0 ให้เป็นวาระสำคัญในทุกระดับ ตั้งแต่นักเรียนนักศึกษา เกษตรกร ผู้ใช้แรงงาน ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และประชาชนทั่วไป ตั้งเป้า 6 เดือนการรับรู้ดีขึ้น เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระยะต่อไป

พล.ท.สรรเสริญ กล่าวต่อว่า นายกฯเคยยกตัวอย่างในหลายโอกาสเพื่อให้ประชาชนเข้าใจคำว่า คนไทย 4.0 เช่น ประชาชนรู้จักใช้เทคโนโลยีมาสร้างรายได้ สร้างอาชีพ สร้างเครือข่าย สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ นำไปสู่การผลิต แล้วทำงานน้อยลงแต่ได้ผลผลิตมากขึ้น

ขณะเดียวกันก็จะต้องยกระดับคนส่วนใหญ่ที่ยังเป็นคนไทย 1.0 และ 2.0 คือ กลุ่มเกษตรกรรายย่อย กลุ่มเอสเอ็มอี โอทอป แรงงานระดับต่ำ คนด้อยโอกาส คนพิการ คนจนในเมืองให้เข้าถึงทรัพยากร ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ และมีโอกาสที่เป็นธรรม เมื่อคนไทย 1.0 พัฒนาเป็น 2.0 และ คนไทย 2.0 พัฒนาขึ้นเป็น คนไทย 3.0 ตามลำดับ สามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ และติดต่อกับคนทั่วโลกได้ ก็จะก้าวสู่การเป็นคนไทย 4.0 ด้วยกัน คือการเปลี่ยนจากการทำเกษตรแบบเดิมๆ เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ เปลี่ยนจากเอสเอ็มอี โอทอป เป็นสมาร์ทเอ็นเตอร์ไพรส์หรือสตาร์ทอัพ เปลี่ยนภาคบริการทั่วไปให้เป็นบริการมูลค่าสูง และเปลี่ยนแรงงานระดับต่ำเป็นแรงงานที่มีทักษะสูงขึ้น

บทความก่อนหน้านี้มหัศจรรย์“ตรีผลา”ไม้ผล3ชนิด ต้านชรา-มะเร็ง ที่ดังไกลทั่วโลก!
บทความถัดไปเชิงบันไดทำเนียบ:‘ป๋าเปรม’ทวงสัญญา‘บิ๊กตู่’วัน‘บิ๊กแอ๊ด’แซงโค้ง ‘ป๋าป้อม’ กลับที่มั่น