‘บรรยง’ลาออกทุกตำแหน่งในรัฐบาลคสช. หลังพ้นบอร์ดต่อต้านการทุจริต แจงไม่ได้โดนม.44

(7 ธ.ค.) นายบรรยง พงษ์พานิช ได้ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊ก Banyong Pongpanich ภายหลังจากมีคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2559 เรื่อง แก้ไขบุคคลตามองค์ประกอบคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ เพื่อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. ที่ผ่านมา

โดยระบุให้ นายถวิล เปลี่ยนศรี ปัจจุบันเป็น ประธานกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวด้านความมั่นคงของพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ แทน นายบรรยง พงษ์พานิช ปัจจุบันเป็นซูเปอร์บอร์ดรัฐวิสาหกิจ ความว่า

ตามที่มีการประกาศในราชกิจจาฯเรื่อง คำสั่งคสช.ที่6/2559 เรื่องแก้ไขบุคคลตามองค์ประกอบคณะกรรมการต่อต้านทุจริตแห่งชาติ(คตช.) โดยมีการเปลี่ยนแปลงจากนายบรรยง พงษ์พานิช เป็น นายถวิล เปลี่ยนศรี นั้น ผมขอชี้แจงดังนี้ครับ

1. การแต่งตั้ง คตช. เป็นการใช้อำนาจคสช.ตั้งแต่คำสั่งที่127/2557 ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงก็ใช้อำนาจเดิม ไม่ใช่ม.44 ตามที่มีสำนักข่าวบางรายรายงาน

2. ผมได้ยื่นหนังสือลาออก จากการเป็นกรรมการมีผลตั้งแต่ 1 พ.ย. 2559 แล้ว ซึ่งเป็นการลาออกพร้อมกับการลาออกจากตำแหน่งอื่นๆ อีก 3 ตำแหน่ง คือ กรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ(คนร.) ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และคณะทำงานชุดE4 (ปรับปรุงกฎระเบียบ) ในคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ

3. ผมได้ทำงานในด้านการปฏิรูปมาสองปีครึ่งแล้ว จากที่ตั้งใจดั้งเดิมที่จะทำงานเพียงถึงสิ้นปี2558 ตามโรดแมปดั้งเดิมของคณะรัฐประหาร

4. ในส่วนที่ผมร่วมเกี่ยวข้องในทุกกรรมการ เป็นการเสนอและดำเนินการให้มีการริเริ่มให้มีการปฏิรูปเชิงสถาบัน ซึ่งหลายเรื่องก็มีการดำเนินการคืบหน้ามาพอสมควร หลายเรื่องก็ล่าช้า หลายเรื่องก็ไม่ได้รับความเห็นชอบ ซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาของงานปฏิรูป และก็เป็นเรื่องธรรมดาของการทำงานในรูปแบบคณะกรรมการซึ่งมีตัวแทนจากหลายๆฝ่าย

ผมเห็นว่าเป็นเวลาอันสมควรแล้ว จึงขอลาออกจากงานด้านนี้ แต่ก็ยังหวังว่าการปฏิรูปที่ดำเนินอยู่จะมีความคืบหน้าต่อไป ผมเองก็จะพยายามสนับสนุนเท่าที่ทำได้ตามโอกาสอันควร

จึงขอชี้แจงมาเพื่อทราบครับ

บทความก่อนหน้านี้เมื่อ “ไอเอ็มเอฟ” ตรวจสุขภาพการเงิน “เอเชีย”
บทความถัดไปE-DUANG : “มโน” กับ “ความเพ้อฝัน” และ”ความใฝ่ฝัน”