ประกันสังคมมาตรา 40 ประกันชีวิต สำหรับเกษตรกร เริ่มต้นวันละ 3 บาท สร้างความสุขระยะยาวให้ครอบครัว

ประโยชน์ของการมีหลักประกันทางสังคมนั้น เป็นการเตรียมความพร้อมลดความเสี่ยง สำหรับเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

สำหรับอาชีพเกษตรกร ผลิตผลและรายได้ไม่แน่นอน เพราะขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัย ที่บางครั้ง
ไม่สามารถควบคุมได้ แต่เป็นกลุ่มประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ แม้จะได้รับสิทธิด้านการรักษาพยาบาล
ขั้นพื้นฐานของรัฐบาลอยู่แล้ว แต่อาจจะไม่เพียงพอ เพราะรายได้น้อย หากหยุดทำงานก็จะไม่มีรายได้
ทั้งสวัสดิการทางสังคมอื่นๆ ก็ไม่มี

กระทรวงแรงงาน โดย พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เห็นควรที่จะต้องสนับสนุนให้ แรงงานอิสระอาชีพเกษตรกร เข้าถึงสวัสดิการทางสังคมในรูปแบบอื่น เพื่อเสริมคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรไทยดีขึ้น

การซื้อประกันชีวิตของรัฐบาลในรูปแบบของประกันสังคมมาตรา 40 จึงเป็นรูปแบบหนึ่ง
ของเกษตรกรไทย ที่มีรายได้น้อย สามารถซื้อประกันได้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับตนเองและครอบครัวได้

มาตรา 40 นั้น ผู้สมัครต้องมีอายุ 15 ปี – 60 ปี  มีให้ถึง 3 ทางเลือก คือ ทางเลือก 1 เกษตรกรจ่ายเงินเพียง 3 บาทต่อวัน หรือ 70 บาทต่อเดือน ได้สิทธิคุ้มครอง 3 กรณี เมื่อเจ็บป่วยต้องนอนโรงพยาบาลได้รับเงินชดเชยการขาดรายได้วันละ 300 บาท ทุพพลภาพได้รับเงินชดเชยการขาดรายได้ 15 ปี หากตาย ได้รับเงินค่าทำศพ 20,000 บาท

เพียงเกษตรกร จ่ายเงินประกันตนเอง 70 บาทต่อเดือน ไม่สบายนอนโรงพยาบาลก็ได้รับเงินชดเชย แล้ว 300 บาท แม้ไม่ได้ทำงานก็ยังมีเงินใช้ในครอบครัว 300 บาท

สำหรับทางเลือกที่ 2 เกษตรกรจ่ายเงินประกันตนเองวันละ 3.50 บาท หรือ 100 บาทต่อเดือน ได้รับเงินออม 50 บาทต่อเดือน ได้สิทธิคุ้มครอง 4 กรณี เช่นเดียวกับทางเลือกแรก แต่เพิ่มบำเหน็จชราภาพ
เมื่ออายุครบ 60 ปี

ส่วนทางเลือก 3 ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ เกษตรกรส่งเงินประกันตนเองวันละ 10 บาท หรือ 300 บาทต่อเดือน มีเงินออมให้ 150 บาทต่อเดือน ได้สิทธิคุ้มครอง 5 กรณี นอนโรงพยาบาลได้รับเงินชดเชย 300 บาทต่อวัน ทุพพลภาพจ่ายเงินชดเชยเป็นตลอดชีวิต สำหรับครอบครัวเกษตรกรที่มีลูกเล็กนั้น จะได้รับเงินสงเคราะห์บุตร 200 บาท ต่อคนต่อเดือน คราวละ 2 คน จนอายุครบ 6 ปี เสียชีวิต รับเงินค่าทำศพ  40,000 บาท  เมื่ออายุครบ 60 ปี รับเงินบำเหน็จ หากส่งเงินครบ 180 เดือน รับเงินเพิ่มอีก 10,000 บาท

ครอบครัวเกษตรกร เป็นผู้มีรายได้น้อย การสมัครประกันสังคมมาตรา 40 จะทางเลือกใดก็ได้ ขึ้นอยู่ตามความเหมาะสมกับรายได้ของครอบครัว ทั้งยังสามารถปรับทางเลือกให้ตรงกับรายได้ของตนเอง และครอบครัวได้ตลอดเวลา 

ยิ่งสมัครประกันตนเอง ทั้งพ่อ แม่ หรือลูกที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ก็ยิ่งจะทำให้ครอบคลุม ความเสี่ยง ในเรื่องการขาดรายได้ จากการหยุดทำงาน เพราะประกันสังคมจะจ่ายเงินชดเชยจากการขาดรายได้
ทั้งในกรณี ต้องนอนโรงพยาบาล หรือแพทย์สั่งให้หยุดพักรักษาตัว ครอบครัวก็ยังมีรายได้ รวมทั้งสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่จะได้รับ ตามทางเลือกที่สมัครส่งเงินประกันตนเอง 

สมัครง่าย ใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เวลาขอรับเงินชดเชยกับทางสำนักงานประกันสังคมก็สะดวก รวดเร็ว ช่องทางการจ่ายเงินครอบคลุม
ทั่วประเทศ ทั้งจ่ายผ่านธนาคาร, หักผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, เทสโก้โลตัส,
และเคาน์เตอร์บิ๊กซี

สอบถามเพิ่มเติม สายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือเข้าไปดูที่ www.sso.go.th

 

 

 

บทความก่อนหน้านี้‘บิ๊กป้อม’ เล็งทำบุญใหญ่ เผยภารกิจพาทีมหมูป่าออกจากถ้ำยังไม่จบ เชื่อทุกคนให้กำลังใจ
บทความถัดไปรายงานพิเศษ / นงนุช สิงหเดชะ/อนาคตใหม่ (?) หนีไม่พ้นวาทกรรม ‘ไพร่’