ฝ่ายปกครองอำเภอกระนวน บุกจับผู้เสพยาพร้อมของกลาง ย้ำเดินหน้า Re X-Ray ปราบปราม เร่งนำผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัด พบเบาะแส แจ้งสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 ทันที

ฝ่ายปกครองอำเภอกระนวน บุกจับผู้เสพยาพร้อมของกลางยาบ้าจำนวน 30 เม็ด ด้านนายอำเภอกระนวน เผยเดินหน้า Re X-Ray ปราบปรามยาเสพติด พร้อมเร่งนำผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัด หากพี่น้องประชาชนพบเบาะแส แจ้งสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 ทันที

วันนี้ (20 เม.ย. 67) นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอกระนวน เปิดเผยว่า อำเภอกระนวน ได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการจัดระเบียบสังคม ปราบปรามผู้มีอิทธิพล และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งที่ผ่านมาได้บูรณาการทุกภาคส่วนดำเนินมาตรการเข้มงวดกวดขันเกี่ยวกับยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้มีสังคมที่มั่นคง สงบเรียบร้อย และปลอดภัยจากยาเสพติด

นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอกระนวน กล่าวว่า ตนได้รับข้อมูลการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชน ว่ามีพบบุคคลมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยเหตุเกิดที่ หมู่ที่ 14 ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น โดยล่าสุดตน ได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอกระนวน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยเมื่อชุดปฏิบัติการพิเศษฯ ไปถึงที่เกิดเหตุพบเป็นบ้านเปิดโล่งมีลักษณะรกรุงรัง เต็มไปด้วยกองเศษขยะ และพบชายไทยแสดงอาการพิรุธ ลุกลี้ลุกลน ทำท่าจะวิ่งหลบหนี ชุดปฏิบัติการพิเศษฯ จึงวางกำลังป้องกันการหลบหนี และตรวจปัสสาวะพบเบื้องต้นผลเป็นบวก ผู้ต้องสงสัยจึงยอมรับว่าตนเองเสพยาบ้า เมื่อตรวจสอบในกระเป๋าสีดำของผู้ต้องสงสัย พบยาบ้าเม็ดสีแดงจำนวน 30 เม็ด โดยผู้ต้องสงสัยยอมรับว่ายาบ้าดังกล่าวเป็นของตนเอง ซึ่งตนเองได้เสพยาบ้ามาเป็นเวลาเกือบ 20 ปีแล้ว จึงเป็นสาเหตุให้ครอบครัวแตกแยก ต้องอยู่ตามลำพัง เจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวไปตรวจยืนยันผลที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน โดยแจ้งข้อกล่าวหาว่า ครอบครองยาเสพติดให้โทษไว้เพื่อจำหน่าย และเสพยาเสพติดให้โทษ พร้อมนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรกระนวนต่อไป

นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอกระนวน กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากภารกิจในการ เดินหน้า Re X-Ray ปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่องแล้ว อำเภอกระนวนยังขับเคลื่อนกิจกรรมแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ผ่านการประชุมอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการบำบัดผู้เสพยาเสพติด โดยที่ศูนย์ฝึกอาชีพศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดขอนแก่น ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการบำบัดยาเสพติด มินิธัญญารักษ์ รุ่นที่ 3 ห้วงเดือน พ.ค.- ก.ค. 2567 โดยกำหนดกิจกรรม อาทิ การพัฒนารูปแบบการจัดการดูแลผู้บำบัดยาเสพติดให้ได้มาตรฐาน ด้านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการบำบัดยาเสพติด และพัฒนาหลักสูตรการบำบัดและกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต และการฝึกอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติดด้วย การจัดครูพี่เลี้ยงช่วยเหลือน้อง ด้วยการนำรุ่นพี่ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟู มีอาชีพ มีศักยภาพในการบอกเล่าประสบการณ์ มาร่วมสนับสนุนเป็นวิทยากรดูแลน้อง ๆ ที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู เพื่อสร้างพลังจิตอาสา ทำความดีเพื่อสังคม สำหรับผู้ผ่านการบำบัดมาแล้วจนประสบความสำเร็จในการเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 100% และได้ถ่ายทอดประสบการณ์ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้ารับการบำบัดรุ่นน้อง รวมไปถึงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน ติดตาม ช่วยเหลือ พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพ ให้กับผู้ผ่านการบำบัดรักษาแล้ว และแนวทางมาตรการสืบสวนปราบปรามผู้จำหน่ายยาเสพติด ต้องบูรณาการด้านการข่าวยาเสพติด โดยต้องให้มีความรวดเร็ว ทันการณ์ ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้จำหน่ายยาเสพติดทุกกลุ่ม ไม่ให้เคลื่อนไหวอย่างเสรี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และลดปัญหาอาชญากรรมให้สังคมปลอดภัย

“ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น มุ่งมั่นขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการจัดระเบียบสังคม ปราบปรามผู้มีอิทธิพล มุ่งขจัดยาเสพติดอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยเฉพาะการพุ่งเป้า Re X-Ray พื้นที่ในทุกอำเภออย่างต่อเนื่อง เพื่อกวาดล้างยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย พร้อมได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองยกระดับความเข้มข้นในการลาดตระเวนอย่างต่อเนื่อง พร้อมขยายผลนำไปสู่การตัดวงจรยาเสพติด เพื่อให้สังคมมีความสงบเรียบร้อย เกิดสวัสดิภาพ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน เป็นสังคมที่น่าอยู่ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน หากมีเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และการกระทำความผิดทุกประเภท สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่นายอำเภอ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ สายด่วน 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง” นายคเณศวรฯ กล่าวทิ้งท้าย

#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข