วันเสาร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ.2563

หมอทรัพย์สวนพลู

หมอทรัพย์ สวนพลู : เดินตามดาวประจำวันที่ 26 สิงหาคม – 1 กันยายน 2559

ราศีเมษ 13 เม.ย. -14 พ.ค. ท่านได้พบเพื่อนใหม่ที่นิสัยใจคอตรงกัน ซึ่งเมื่อคบกันไปแล้วจะเข้าใจ และเห็นใจกันยิ่งขึ้น ผู้น้อยที่อยู่ในอุปการะของท่าน จะ...

หมอทรัพย์ สวนพลู : ประจำวันที่ 19-25 สิงหาคม 2559

ราศีเมษ 13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค. ท่านมีจังหวะดีๆ ในการแก้ปัญหาที่ผู้อื่นสร้างขึ้น บริวารร่วมมือช่วยเหลือในการทำงานอย่างเข้มแข็ง จะอยู่ในที่มีบรรยากาศไม...

หมอทรัพย์ สวนพลู : ประจำวันที่ 15-21 กรกฎาคม 2559

ราศีเมษ 13 เม.ย.-14 พ.ค. ท่านจะติดต่อธุรกิจทำมาค้าขายกับคนต่างภาษา จะมีการเดินทางไกล หรือลงทุนในท้องถิ่นที่ไกลเมืองหลวงแต่มีความเจริญสูง บ้านหรือที...

บทความยอดนิยม