ภาพความผูกพัน “สมเด็จพระบรมฯ-ทูลกระหม่อมฯ” เมื่อครั้งทรงพระเยาว์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทูลกระหม่อมฯ คุณพลอยไพลิน วีลเลอร์ คุณพุ่ม เจนเซ่น และคุณสิริกิติยา เจนเซ่น

ขอเชิญพสนกนิกรชาวไทย ร่วมชื่นชมพระบารมี ย้อนดูภาพประวัติศาสตร์หาชมได้ยากระหว่าง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร กับทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัลยา สิริวัฒนาพรรณวดี เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ ในพระอริยาบถต่างๆ

พระบรมโอรสาธิราชฯ ขณะยังทรงพระเยาว์
พระบรมโอรสาธิราชฯ ขณะยังทรงพระเยาว์ (ภาพจากหนังสือ 50ฤดูฝน)
 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ ขณะยังทรงพระเยาว์
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ ขณะยังทรงพระเยาว์ (ภาพจากหนังสือ 50ฤดูฝน)
ในหลวงรัชกาลที่9 สมเด็จพระราชินี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ขณะยังทรงพระเยาว์
ในหลวงรัชกาลที่9 สมเด็จพระราชินี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ขณะยังทรงพระเยาว์ (ภาพจากหนังสือ 50ฤดูฝน)
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ขณะยังทรงพระเยาว์
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ขณะยังทรงพระเยาว์ (ภาพจากหนังสือ 50ฤดูฝน)
 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ขณะยังทรงพระเยาว์ (AFP PHOTO / STR)
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ขณะยังทรงพระเยาว์ (ภาพจาก AFP/ STR)
สมเด็จเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ฯ และสมเด็จเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ฯ
สมเด็จเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ฯ และสมเด็จเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ฯ (ภาพจากหนังสือจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555)
ในหลวง รัชกาลที่9 เสด็จพระราชดำเนินเยือนดิสนีย์แลนด์ ในสหรัฐฯ เมื่อปี 2503 พร้อมด้วยสมเด็จพระราชินี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ขณะยังทรงพระเยาว์ (ภาพจากวอลต์ ดิสนีย์)
ในหลวง รัชกาลที่9 เสด็จพระราชดำเนินเยือนดิสนีย์แลนด์ ในสหรัฐฯ เมื่อปี 2503 พร้อมด้วยสมเด็จพระราชินี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ขณะยังทรงพระเยาว์ (ภาพจากวอลต์ ดิสนีย์)
ในหลวงรัชกาลที่9 เสด็จพระราชดำเนินเยือนดิสนีย์แลนด์ ในสหรัฐฯ เมื่อปี 2503 พร้อมด้วยสมเด็จพระราชินี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ขณะยังทรงพระเยาว์ (ภาพจากวอลต์ ดิสนีย์)
ในหลวงรัชกาลที่9 เสด็จพระราชดำเนินเยือนดิสนีย์แลนด์ ในสหรัฐฯ เมื่อปี 2503 พร้อมด้วยสมเด็จพระราชินี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ขณะยังทรงพระเยาว์ (ภาพจากวอลต์ ดิสนีย์)
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา ทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรเครื่องบินไอพ่น (ภาพจากบุญเสริม สาตราภัย . (2546). เชียงใหม่กับภัยทางอากาศ. กรุงเทพฯ : สายธาร.)
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา ทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรเครื่องบินไอพ่น (ภาพจาก บุญเสริม สาตราภัย. (2546). เชียงใหม่กับภัยทางอากาศ. กรุงเทพฯ : สายธาร.)
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทูลกระหม่อมฯ คุณพลอยไพลิน วีลเลอร์ คุณพุ่ม เจนเซ่น และคุณสิริกิติยา เจนเซ่น
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทูลกระหม่อมฯ คุณพลอยไพลิน วีลเลอร์ คุณพุ่ม เจนเซ่น และคุณสิริกิติยา เจนเซ่น
 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และหม่อมเจ้าสิริวัณวรี มหิดลไปยังศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อทรงนำร่างของคุณพุ่ม เจนเซ่น โอรสของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตจากคลื่นสึนามิถล่มบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันจังหวัดพังงา เมื่อวานนี้(26 ธ.ค.) นำมาบำเพ็ญกุศลโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโกศราชวงศ์ พร้อมฉัตรเบญจาตั้งประดิษฐ์ และให้ตั้งบำเพ็ญกุศล ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวังโดยมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไป
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงขับเครื่องบินโบอิ้ง 737 ด้วยพระองค์เอง นำศพ “คุณพุ่ม เจนเซ่น” กลับมาบำเพ็ญกุศลที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
“สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงกอด ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หลังจากเสด็จฯ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559
“สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงกอด ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หลังจากเสด็จฯ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559
“สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงกอด ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หลังจากเสด็จฯ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559
“สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงกอด ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หลังจากเสด็จฯ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559