E-DUANG : เส้นทาง จาก ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ จุด “ประกาย” สร้าง “ความหวัง”

ปรากฎการณ์ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ซึ่งสำแดงผ่านกว่า 1.3 ล้านคะแนนเสียงในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม กำลังส่งผลสะเทือนเป็นอย่างสูง

ทั้งในพื้นที่ทาง”ความคิด” และในพื้นที่ทาง”การเมือง”

ใครที่มองว่ารากฐานแห่งคะแนนเสียงของ นายชัชชาติ สิทธิ พันธุ์ มาจากการหนุนเสริมจากพรรคเพื่อไทยซึ่งต่อยอดมาจากพรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน

ยิ่งผ่านบรรยากาศอย่างที่เข้าใจว่า”โอเวอร์ พีอาร์” ก็ยิ่งต้องทำความเข้าใจและปรับความคิดใหม่

อาจมีส่วนแต่ก็ปฏิเสธความเป็น นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ไม่ได้

ใครที่มองผ่านความสัมพันธ์อันดีระหว่าง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เมื่อนั่งเรือล่องไปในคลองลาดพร้าวกับ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ก็ต้องคิดใหม่และทำความเข้าใจใหม่

เนื่องจาก นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ พร้อมที่จะแตะมือไปยังพรรคเพื่อไทย พรรคไทยสร้างไทย พรรคประชาธิปัตย์หรือแม้กระ

ทั่งที่เป็นคนของพรรคพลังประชารัฐ และกลุ่มรักษ์กรุงเทพฯ

เป้าหมายเฉพาะหน้าของ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ คือความเป็นอิสระและทำงานร่วมกับทุกกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ เป็นจริง

 

ไม่ต้องมองไปถึงความหงุดหงิดจากภายในทำเนียบรัฐบาล อันสำ แดงออกอย่างเป็นรูปธรรมจากแต่ละคำพูด แต่ละการเคลื่อนไหวของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ตั้งแต่ความพยายามฟื้นบรรยากาศ”การไลฟ์”มาประชันขันแข่งกระทั่งผลักดันกองทัพบกให้เข้าร่วม”ดนตรีในสวน”

เป้าหมายเพื่อแย่งยึดและสร้าง”พื้นที่”ในทาง”การเมือง”

แต่ยิ่งมีการเคลื่อนไหวออกมาจาก”ทำเนียบรัฐบาล”ภาพอันนำไปสู่การเปรียบเทียบอย่างแหลมคมเป็นลำดับ คือ ภาพระหว่าง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ภาพหนึ่งเป็นการเดินเข้าหาชาวบ้านอย่างเป็นกันเองภายใต้จุดมุ่งหมาย”ทำงาน ทำงาน ทำงาน”เพื่อขับเคลื่อนและสร้างความหวังให้บังเกิด

ภาพหนึ่งเป็นการเดินเข้าหาในลักษณะ”เจ้าใหญ่นายโต”

 

ประกายหนึ่งในทางการเมืองก็คือ วิถีของ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้ก่อรูปและกลายเป็น”ปฏิมา”ในทางการเมืองซึ่งดำเนินไปอย่าง เปี่ยมด้วยพลานุภาพ

ก่อให้เกิดปฏิบัติในกระสวน”ทำลายอย่างสร้างสรรค์”ขึ้นมา

เพียงพูดถึงข้าราชการกรุงเทพมหานครว่าเป็น”เพื่อนร่วมงาน”ก็สะเทือนกรอบความคิด”รัฐราชการรวมศูนย์”ลึกซึ้ง

เท่ากับจุดประกายและสร้าง”ความหวัง”ใหม่ในทางการเมือง