E-DUANG : ​อ่านรัฐบาล อ่านพรรคการเมือง ท่ามกลาง สถานการณ์ “ไวรัส”

เหมือนกับการต่อสู้ที่ประจันหน้าสังคมโลก สังคมไทยในขณะนี้คือ การต่อสู้ระหว่างคนกับไวรัส

เป็นเช่นนั้น

แต่ภายในกระบวนการต่อสู้กับไวรัสนี้ก็สะท้อนให้เป็นจิตสำ นึกที่ฝังลึกอยู่ในทางความคิดออกมา

ตอนแรกอาจสลัวเลือนราง แต่ก็ค่อยๆแจ่มชัดขึ้น

เป็นความแจ่มชัดในแต่ละสถานการณ์ ไม่ว่าจะกรณีของหน้ากากอนามัย ไม่ว่าจะกรณีการจัดสรรงบประมาณระหว่างความจำเป็นแต่ละความจำเป็น

ทั้งๆที่รู้อยู่ว่าปัญหาเฉพาะหน้าคืออะไร แล้วทำไมจึงมีการซื้อเรือยกพลขึ้นบกปรากฏในวาระของครม.

นี่คือปัญหาความคิด นี่คือปัญหาทางการบริหารจัดการ

 

ยิ่งเมื่อเข้าไปสำรวจในรายละเอียดความขัดแย้งจากกรณีไฟป่า ไม่ว่าจะเป็นที่ภูกระดึง จังหวัดเลย ไม่ว่าจะเป็นที่ดอยสุเทพ จังหวัด เชียงใหม่

ยิ่งมองเห็นได้อย่างเด่นถึงจุดเด่นและจุดด้อยในท่ามกลางการแก้ไขปัญหา

ที่ภูกระดึง จังหวัดเลย ชาวบ้านต้องนะจังงังเมื่อประสบกับการต่อรองเรื่องค่าใช้จ่ายในการขนเครื่องมือว่ามีความสลับซับซ้อนมากเพียงใด

ที่ดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ ชาวบ้านต้องหงุดหงิดกับข้อห้าม และการสกัดขัดขวางมิให้ภาคประชาสังคมได้เข้าไปมีส่วนร่วมจงใจให้เป็นงานของภาคราชการเพียงด้านเดียว

มองให้ลึก มองให้รอบด้านก็จะเข้าใจว่านี่เป็นปัญหาในทาง ความคิดอันสะท้อนผ่านกระบวนการบริหาร การตัดสินใจ

 

วิกฤตอันเนื่องแต่การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ถือได้ว่าเป็นวิ กฤตใหญ่ระดับโลก จึงย่อมส่งผลสะเทือนอย่างลึกซึ้งทั้งในทางการเมืองและในทางความคิด

กล่าวสำหรับสังคมไทย เราสามารถ “อ่าน”ความเป็นจริงของทุกองคาพยพได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมือง

มองผ่านการตัดสินใจ มองผ่านการลงมือทำ มองผ่านวิธีการ ในการแปรนามธรรมเป็นการปฏิบัติ

ก็จะรู้จักและเข้าใจว่ามี”ความคิด”อย่างไรเป็นมูลฐาน

บทความก่อนหน้านี้เสธ.แมวชี้ วิกฤติโควิด-19 ถือเป็นบทพิสูจน์สปิริตชายชาติทหาร หลังข่าวซื้ออาวุธหลุดยาม ปชช.ลำบาก
บทความถัดไปดาวกับดวงประจำวันวันพุธที่ 1 เมษายน 2563 : โดย พิมพ์พรร