วัคซีนใจ / ประกวดกวีนิพนธ์ : นิรา นิรามัย

ประกวดกวีนิพนธ์

นิรา นิรามัย

 

วัคซีนใจ

 

วัคซีนทุกข์ที่ฉันจองเมื่อครานั้น เมื่อกลางวันโทรมาบอกได้แล้วหนอ

กดยืนยันรับสิทธิ์เตรียมตัวรอ จะติดต่อกลับอีกครั้งเมื่อถึงคิว

เข็มแรกนั้นเป็นวัคซีนความทุกข์ยาก สกัดจากความทุกข์ของคนหิว

ทุกข์ไม่ได้กินอะไรจนท้องกิ่ว จนหน้านิ่วคิ้วขมวดปวดรวดร้าว

ทุกข์ไม่มีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ยามเมื่อลมต้องผิวพาเหน็บหนาว

รอยปะชุนปิดทาบเป็นทางยาว ไม่สกาวเป็นดาวคราบด่างดวง

ทุกข์ไม่มีที่อยู่และอาศัย ต้องนอนใต้สะพานของทางหลวง

ไม่มีหอไม่มีห้องไม่มีห่วง หวังเพียงล่วงคืนผ่านพ้นความจน

ทุกข์ไม่มีหยูกยารักษาโรค วิปโยคเจ็บป่วยกระเสือกกระสน

เจ็บเจียนตายแต่ต้องก้มหน้าทน ต่างชั้นชนความเข้าถึงไม่เหมือนกัน

ทุกข์ไม่มีเงินทองมาใช้จ่าย ของซื้อขายไม่อาจซื้อมารังสรรค์

ของบริโภคอุปโภคทั้งหลายนั้น ได้แต่ฝันวาดภาพนั่งเหม่อมอง

เข็มที่สองเป็นวัคซีนความทุกข์โศก สกัดจากความอับโชคของคนหมอง

ทุกข์จากความผิดหวังสิ่งหมายปอง ที่ไม่อาจครอบครองจาปล่อยวาง

ทุกข์จากการพลัดพรากการจากลา คนที่รักมรณาลาลับห่าง

ภรรยาสามีรักจืดจาง ต้องเลิกร้างสัมพันธ์แยกกันเดิน

ทุกข์จากความโศกเศร้าเหงาว้าเหว่ จิตรวนเรวิตกจริตมิห่างเหิน

กลัวเจ็บป่วยกลัวตายกลัวเผชิญ กลัวบังเอิญเป็นเราเศร้าเสียใจ

ทุกข์จากความไม่รู้ความขลาดเขลา ที่มัวเมาหลงเชื่อคาเขาไข

ที่หลงเชื่อถ้อยคาคนไว้ใจ จึงจักต้องโศกาลัยมากอนันต์

จึงต้องสร้างภูมิคุ้มใจในวันทุกข์ คืนความสุขให้กับใจได้สุขสันต์

ยิ้มบรรเทาปัญหาถาโถมทัน ยิ้มให้กันเปลี่ยนวันเศร้าเป็นวันดี

 

ฉีดวัคซีนใจเป็นภูมิคุ้มกันสุข บรรเทาทุกข์ให้ใจได้สุขี

แล้วแบ่งปันความสุขที่เรามี ภูมิคุ้มใจวันนี้ตราบนิรันดร์ •

 

รวมเรื่องสั้น-กวีนิพนธ์ ประกวด #มติชนอวอร์ด

https://www.matichonweekly.com/matichon-award