อนิจจัง อำนาจ ของ ประยุทธ์ จันทร์โอชา พฤษภาคม 2564/กรองกระแส

กรองกระแส

 

อนิจจัง อำนาจ

ของ ประยุทธ์ จันทร์โอชา

พฤษภาคม 2564

 

ครึ่งหลังของเดือนพฤษภาคม เป็นห้วงเวลาที่รัฐบาล และโดยเฉพาะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะต้องประสบและแบกรับอย่างหนักหน่วง ต่อเนื่อง

ไม่เพียงแต่จาก “โควิด” ไม่เพียงแต่จาก “คนรุ่นใหม่”

หากที่สำคัญเป็นอย่างมากยังเป็น “กรรมเก่า” อันมาจากสถานการณ์การล้อมปราบ “คนเสื้อแดง” เมื่อ 11 ปีก่อน และมาจากสถานการณ์รัฐประหารเมื่อ 7 ปีก่อน

2 สถานการณ์นี้มาบรรจบกันใน “เดือนพฤษภาคม”

เรื่องนี้ไม่เพียงแต่จะสัมพันธ์กับ “คนเสื้อแดง” ไม่เพียงแต่จะสัมพันธ์กับ “เพื่อไทย” หากแต่มิอาจแยกขาดไปจากรัฐประหาร 2 ครั้งที่ยังมีผลสะเทือนดำรงคงอยู่

นั่นคือ รัฐประหารเดือนกันยายน 2549 กับรัฐประหารเดือนพฤษภาคม 2557

ต้องยอมรับว่า สถานการณ์เดือนพฤษภาคม 2553 สัมพันธ์กับรัฐประหาร 2549 สถานการณ์รัฐประหารพฤษภาคม 2557 สัมพันธ์กับสถานการณ์เดือนพฤษภาคม 2553

สภาพการณ์ในปัจจุบันจึงเป็นผลจากที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2549

 

ต้องยอมรับว่า การเคลื่อนไหวของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย สัมพันธ์กับรัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน 2549

ดำเนินไปในลักษณะ “ปูทาง” และสร้าง “เงื่อนไข”

ต้องยอมรับว่า การฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย คือความต่อเนื่องในการต่อต้านและคัดค้านสิ่งที่เรียกว่า “ระบอบทักษิณ”

ผลก็คือ การยุบพรรคพลังประชาชนในเดือนพฤศจิกายน 2551

ผลก็คือ การเกิดขึ้นของรัฐบาลที่รับรู้กันว่าตั้งขึ้นใน “ค่ายทหาร” อันก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวต่อต้านโดย “คนเสื้อแดง” และนำไปสู่การล้อมปราบในเดือนเมษายน พฤษภาคม 2553

แต่ชัยชนะในการเลือกตั้งเดือนกรกฎาคม 2554 ก็ยังเป็นของพรรคเพื่อไทย

จึงต้องมีการพลิกฟื้นและสร้างสถานการณ์แบบเดียวกันกับที่พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเคยกระทำ เพียงแต่เปลี่ยนมาเป็น กปปส.โดยนายสุเทพ เทือกสุบรรณ

ปูทาง สร้างเงื่อนไขให้กับรัฐประหารเดือนพฤษภาคม 2557

 

หากมองอย่างเห็นความสัมพันธ์และความต่อเนื่องจากรัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน 2549 กระทั่งรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557

ก็จะสัมผัสได้ใน “โครงสร้าง” และ “ความสัมพันธ์”

ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างของมวลมหาประชาชน กปปส.ที่เป็นเหมือนกองหน้าสร้างเงื่อนไข

ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างอันมาจาก “กองทัพ”

บุคคลที่มีบทบาทในการชักใยจัดตั้งรัฐบาลใน “ค่ายทหาร” บุคคลที่มีบทบาทในการล้อมปราบ “คนเสื้อแดง” เมื่อปี 2553 ล้วนเป็นกลุ่มเดียวกัน

ไม่ว่าจะมองผ่านพรรคการเมือง ไม่ว่าจะมองผ่านทหาร

แม้กระทั่งโครงสร้างของรัฐบาลสืบทอดอำนาจภายหลังการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2562 ก็ยังเป็นองค์ประกอบเดิมไม่แปรเปลี่ยน

ดำรงอยู่แม้กระทั่งในเดือนพฤษภาคม 2564

 

ต้องยอมรับว่า สถานการณ์ในเดือนพฤษภาคม 2564 แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับสถานการณ์ก่อนรัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน 2549 แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับสถานการณ์ก่อนรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557

อำนาจอาจยังอยู่ในมือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

แต่ก็เป็นอำนาจที่กำลังถูกต่อต้านและท้าทายอย่างแหลมคมและขยายตัวเติบใหญ่อย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง

ทั้งในทาง “ความคิด” ทั้งในทาง “การเมือง”