ศ.ดร.สุรชาติ บำรุงสุข : ทั้งที่ภูมิภาคนี้ ไม่มีเรือดำน้ำถึง 10 ลำ

การจัดหาอาวุธในโครงการใหญ่ของไทย
มีการให้ข้อมูลผิดพลาด
เช่นบอกว่าประเทศเพื่อนบ้านมเรือดำน้ำ 10 ลำ
ทั้งที่ภูมิภาคนี้ ไม่มีเรือดำน้ำถึง 10 ลำ
ซึ่งการพูดลักษณะนี้
จะส่งผลให้ประเทศเพื่อนบ้านไว้ใจได้อย่างไร

ศ.ดร.สุรชาติ บำรุงสุข
รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(5 ก.ค. 59)

บทความก่อนหน้านี้พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา : ถ้าจะเปิด ‘ศูนย์ปราบโกง’ ต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย
บทความถัดไปอรุณ วัชระสวัสดิ์ : YES | NO