พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด : ถ้าประชาชนไม่สนับสนุน ทหารคงทำไม่สำเร็จ

พลังอำนาจของประชาชน
ได้ลุกขึ้นต่อต้านผู้ที่ทำร้ายบ้านเมือง
หากประชาชนไม่สนับสนุน
ต่อให้ทหารมีกำลังมากเพียงใด
ย่อมไม่สามารถทำภารกิจได้สำเร็จ

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
20 ก.ค. 59