ชื่นมื่น กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลตำรวจ จัดงาน “สืบสานวัฒนธรรมไทย รดน้ำ กราบขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์”

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมชัยจินดา 1 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 20 โรงพยาบาลตำรวจ กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลตำรวจ จัดงาน “สืบสานวัฒนธรรมไทย รดน้ำ กราบขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์”

โดยมี พล.ต.ท. ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8)เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย อดีตพยาบาลตั้งแต่รุ่นที่ 1 ถึง รุ่น 47 ร่วมงาน บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น สนุกสนาน ทุกคนร้องเพลง และรำวงร่วมกันอย่างมีความสุข

โอกาสนี้ พล.ต.ท. ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8)พร้อมด้วย พล.ต.ท.ไพบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ นายแพทย์ (สบ 8)โรงพยาบาลตำรวจ พล.ต.ท.วัชรินทร์ พิภพมงคล นายแพทย์ (สบ 8)โรงพยาบาลตำรวจ และอดีตพยาบาลอาวุโส ให้เกียรติ บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตำรวจ รดน้ำ ขอพร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์

พล.ต.ท. ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8)กล่าวว่า องค์กรพยาบาลเป็นองค์กรที่เข้มแข็ง มีความรักใคร่สามัคคี มีรุ่นพี่รุ่นน้องที่ให้เกียรติซึ่งกันและกัน การรดน้ำ ขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ นอกจากจะแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีแล้ว ยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย เสริมสร้างความรักความสามัคคี ความเป็นสิริมงคลให้ตัวเอง และหมู่คณะ การจัดงานสงกรานต์ปีนี้จะสร้างความสุขความสนุกสนานความประทับใจให้ทุกคน และเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ไทยนี้ขอให้ทุกคนประสบแต่ความสุข ความเจริญและสำเร็จผลในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ

ช่วงเดือน เมษายนนี้ โรงพยาบาลตำรวจ มีน้ำดื่มแจกฟรี ให้กับผู้ป่วย และผู้มาใช้บริการ ที่ไม่ได้กลับบ้าน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตาม concept ”เสิร์ฟ ไม่สาด“