5 เหตุผล ที่คนชอบเดินทางไปทำศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลี

จากข้อมูลของ Statista ในปี 2565 มีผู้ป่วยชาวต่างชาติประมาณ 46,300 คน เดินทางไปเพื่อทำศัลยกรรมความงามที่ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ยังคงน้อยกว่าตัวเลขก่อนการระบาดใหญ่ของโควิด-19

โดยก่อนปี 2020 จำนวนชาวต่างชาติที่เดินทางไปเกาหลีใต้เพื่อเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับศัลยกรรมพลาสติกและความงามเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ป่วยจากสหรัฐอเมริกา และจีนถือเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนใหญ่ที่สุดของนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ชาวต่างชาติที่เดินทางมายังเกาหลีใต้ ตามมาด้วยผู้ป่วยจากส่วนอื่น ๆ ของภูมิภาคเอเชีย รวมถึง ไทย เวียดนาม และมองโกเลีย โดยในบรรดานักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ คนจีนคิดเป็นประมาณร้อยละ 17.7 ของผู้ป่วยชาวต่างชาติทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่ในภาพรวมเป็นกลุ่มผู้หญิงในช่วงอายุ 20 และ 30 ปี

ในปี 2566 มูลค่าตลาดศัลยกรรมความงามที่ประเทศเกาหลีใต้มีมูลค่าสูงถึง 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยได้รับแรงหนุนจากความนิยมที่เพิ่มขึ้นของมาตรฐานทางการแพทย์ และมีการคาดการณ์อัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น (Compound Annual Growth Rate: CAGR) ที่ 13.20% ในช่วงระยะเวลาปี 2567-2575 และคาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าถึง 4.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2575 อย่างไรก็ตาม มีหลายเหตุผลที่ ผู้คนชอบเดินทางไปทำการทำศัลยกรรมความงาม ที่ประเทศเกาหลีใต้ จึงสรุปได้ 5 เหตุผล ดังต่อไปนี้

1. การใช้เทคโนโลยีขั้นสูง หรือ เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการทำศัลยกรรม เช่น การใช้ AI ในการวิเคราะห์ และวางแผนการผ่าตัด มีการใช้เทคโนโลยี VR สำหรับการจำลองผลลัพธ์ก่อนการผ่าตัด ทำให้ผู้รับบริการได้มองเห็นผลลัพธ์ที่คาดหวัง ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

2. ความนิยมของวัฒนธรรม โดยเฉพาะ K-Pop K-Drama ดารา และศิลปินเกาหลียังคงมีอิทธิพลต่อความงาม ที่เกี่ยวข้องกับรูปลักษณ์ของดาราเหล่านี้ เช่น รูปทรงของจมูก รูปแบบของดวงตา หรือ ลักษณะของผิวพรรณ

3. อัตราการเติบโตของตลาด จะเห็นได้ชัดว่า ตลาดศัลยกรรมความงามของเกาหลีมีการเติบโตอย่างมาก โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยประมาณ 10-15% ต่อปี สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นในระดับโลก

4. ค่าใช้จ่ายและการส่งเสริมการตลาด ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยสำหรับการทำศัลยกรรมในเกาหลีนั้นเฉลี่ยอยู่ที่ 500,000 บาท ต่อ เคส แต่ก็ขึ้นอยู่กับประเภทของการผ่าตัด และความซับซ้อนในแต่ละเคส นอกจากนี้ คลินิกและโรงพยาบาล ยังมีโปรโมชั่นต่างๆ เช่น การผ่อนชำระค่าบริการศัลยกรรม รวมถึง ค่าใช้จ่ายในการพำนักไม่สูงมาก เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าเดินทาง จึงทำให้ผู้คนตัดสินใจได้เร็ว และง่ายขึ้น

5. ความพึงพอใจหลังรับบริการ มีรายงานจากแอปพลิเคชั่น Oppa Me พบว่า มีคนไข้ หรือผู้รับบริการมากกว่า 92% แสดงความพึงพอใจในระดับสูงหลังจากการทำศัลยกรรม ซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพของการบริการ และผลลัพธ์จากการผ่าตัดศัลยกรรมความงาม

หากต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการทำศัลยกรรม ผู้ให้บริการ เช่น โรงพยาบาล คลินิก และประวัติศัลยแพทย์ ที่ประเทศเกาหลีใต้ สามารถอ่านได้จากแพลตฟอร์ม Oppame และ เว็บไซต์ www.oppame.com