พ่อเมืองนครพนม นำภาคีเครือข่ายลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย ในพื้นที่อำเภอโพนสวรรค์ อำเภอท่าอุเทน และอำเภอศรีสงคราม

พ่อเมืองนครพนม นำภาคีเครือข่ายลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย ในพื้นที่อำเภอโพนสวรรค์ อำเภอท่าอุเทน และอำเภอศรีสงคราม กว่า 349 หลังคาเรือน พร้อมกำชับส่วนราชการเร่งให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชน และขอให้ติดตามสถานการณ์วาตภัยอย่างใกล้ชิด

วันนี้ (16 เม.ย. 67) นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2567 เวลาประมาณ 17.00 น. เกิดเหตุวาตภัยลมกระโชกแรง เป็นเหตุให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจำนวนทั้งสิ้น 397 หลังคาเรือน ในพื้นที่ 3 อำเภอของจังหวัดนครพนม ได้แก่ 1) อำเภอโพนสวรรค์ จำนวน 191 หลังคาเรือน 2) พื้นที่อำเภอท่าอุเทน จำนวน 150 หลังคาเรือน และ 3) พื้นที่อำเภอศรีสงคราม จำนวน 56 หลังคาเรือน

นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้แจ้งให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์พายุฤดูร้อน ปี 2567 โดยเฉพาะการตรวจสอบอาคารสถานที่ ป้ายโฆษณา หรือ สิ่งที่ก่อสร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ให้มีความมั่นคงแข็งแรง พร้อมทั้งให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตาม และเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง ควบคู่กับการจัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยง เพื่อเข้าเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที ซึ่งในวันนี้ ตน พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม นายอำเภอโพนสวรรค์ นายอำเภอท่าอุเทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม รอง ผู้อำนวยการกองรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครพนม ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่แล้ว

“ภายหลังจากการมอบสิ่งของให้ความช่วยเหลือให้หารือถึงแผนการเผชิญแห่งในพื้นที่ ตนได้มอบหมายให้นายอำเภอโพนสวรรค์ นายอำเภอท่าอุเทน และนายอำเภอศรีสงคราม เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น พร้อมจัดทำที่พักพิงชั่วคราว สำหรับบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายหนัก รวมถึงให้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสำรวจ ประมาณการความเสียหาย เพื่อจัดซื้อวัสดุซ่อมแซม และให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ รวมถึงบูรณาการภาคีเครือข่ายในพื้นที่ร่วมดำเนินการ โดยได้กำชับให้ฝ่ายปกครอง ร่วมกับช่างด้านต่าง ๆ ทั้งช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า ช่างประปา ที่เป็นจิตอาสาในพื้นที่ บูรณาการร่วมกันรื้อถอน และซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว ทั้งนี้ จังหวัดนครพนม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและเครื่องจักรในการซ่อมแซมบ้านเรือน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม และได้รับการสนับสนุนกำลังทหารจาก มทบ.210 เข้าดำเนินการรื้อถอนและซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ” นายวันชัยฯ กล่าว

นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยและยังไม่ได้รับการช่วยเหลือขอให้เเจ้งขอความช่วยเหลือผ่านช่องทางทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM หรือ สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง และขอให้ติดตามสภาพอากาศและข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้น ขณะเกิดพายุฤดูร้อนให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง หรือ ใต้ต้นไม้ใหญ่ หรือ บริเวณสิ่งก่อสร้าง รวมถึงป้ายโฆษณา ที่มีลักษณะไม่มั่นคงแข็งแรง และระวังอันตรายจากฟ้าผ่า สำหรับเกษตรกรควรป้องกันผลิตผลทางการเกษตรที่อาจได้รับความเสียหายในระยะนี้ไว้ด้วย ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยที่แอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT”

#WorldSoilDay #วันดินโลก
#UN #FAO #GlobalSoilPartnership #MOI
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SoilandWaterasourceoflife
#SustainableSoilandWaterforbetterlife
#ดินดีน้ำดีชีวีมีสุขอย่างยั่งยืน
#SDGsforAll #ChangeforGood