คลินิกทันตกรรมแบบองค์รวมเมดโทเปีย Medtopia Holistic Dentistry รับรางวัล ArokaGo Star

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2566 ณ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดาฯ – Medtopia Holistic Dentistry คลินิกทันตกรรมที่มีชื่อเสียงทางด้านการดูแลสุขภาพฟันแบบองค์รวม ได้รับรางวัล ArokaGo Star ระดับ 5 ดาว ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับผู้ให้บริการสายสุขภาพที่มีมาตรฐานรองรับการให้บริการในกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์สุขภาพไทย โดยคลินิกทันตกรรมแบบองค์รวมเมดโทเปียมีความโดดเด่นทางด้านคุณภาพการให้บริการ และประสบการณ์ของลูกค้า รางวัลดังกล่าวถูกมอบโดย ดร.แพทย์หญิงประภา วงศ์แพทย์ นายกสมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไทย (TMWTA) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และบริการด้านสุขภาพในประเทศไทย

รางวัลนี้แสดงให้เห็นถึงผลงานอันโดดเด่นของ ทพ.กานติ์จิรัฐ เหลืองอร่าม และความมุ่งมั่นของทีม Medtopia ในการส่งมอบการดูแลทันตกรรมแบบองค์รวมที่ให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวมของผู้ป่วย รางวัล ArokaGo Star ยังเป็นเครื่องหมายแห่งความแตกต่างในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ ที่มอบให้กับผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่ตรงตามมาตรฐาน ซึ่งเป็นการประกันความเชื่อมั่นในคุณภาพการบริการ ความปลอดภัย และประสบการณ์ของลูกค้าในระดับสูงสุด

ทพ.กานติ์จิรัฐ เหลืองอร่าม ยังเป็นผู้บุกเบิกกลุ่มแรกด้านทันตกรรมแบบองค์รวม (Holistic Dentistry) มีบทบาทสำคัญในการนำทันตกรรมแบบองค์รวมของ Medtopia เพื่อผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางที่ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของสุขภาพภายในช่องปากกับสุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ

ทพ.กานติ์จิรัฐ เหลืองอร่าม กล่าวว่า “ในนามของ คลินิกทันตกรรมแบบองค์รวมเมดโทเปีย ผมรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้รับรางวัล ArokaGO Star การได้รับรางวัลมาตรฐานนี้สะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเทของเราในการให้บริการทันตกรรมที่ครอบคลุมและเป็นองค์รวมซึ่งนอกเหนือไปจากการรักษาโรคในช่องปากแบบดั้งเดิม เราเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าสุขภาพช่องปากนั้นเชื่อมโยงอย่างซับซ้อนอย่างเป็นระบบกับสุขภาพโดยรวมตามคำกล่าวที่ว่า ’สุขภาพภายในช่องปากที่ดี คือประตูสู่สุขภาพของร่างกายที่ดี’ และภารกิจของเราคือการช่วยให้ผู้ป่วยของเราให้มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน ผ่านการดูแลแบบส่วนบุคคลแบบองค์รวมด้วยความเข้าใจ แนวทางของคลินิกทันตกรรมแบบองค์รวมเมดโทเปียผสมผสานเทคนิคทางทันตกรรมที่ทันสมัย โดยเน้นที่ทั้งมาตรการป้องกัน วัสดุที่เข้ากันได้ทางชีวภาพ และตัวเลือกการรักษาที่ไม่เป็นพิษต่อร่างกาย แนวปฏิบัตินี้เน้นการให้ความรู้แก่ผู้ป่วย ช่วยให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมตัดสินใจในเรื่องสุขภาพช่องปากของตน รางวัล ArokaGo Star เป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของคลินิกทันตกรรมแบบองค์รวมเมดโทเปียสู่ความเป็นเลิศ และความทุ่มเทในการมอบประสบการณ์การรักษาทันตกรรมเป็นแบบองค์รวม รางวัลดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการยกย่องความสำเร็จอันโดดเด่น แต่ยังเป็นเครื่องยืนยันถึงความพร้อมการให้บริการสู่ Medical and Wellness Hub อีกด้วย”

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Medtopia Holistic Dentistry และบริการทางทันตกรรมที่ครอบคลุม สามารถอ่านได้ที่เว็บไซต์ https://medtopiadental.com