พช.โชว์ความสำเร็จผลิตภัณฑ์ผ้ากลุ่ม D พร้อมชวนช้อป 12 -16 ม.ค.นี้

กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) เฟ้น 39 ผลิตภัณฑ์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา(Quadrant D) เข้าสู่การทดสอบตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง ด้วยการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด

วันที่ 12 มกราคม 2565 นายนิวัติ  น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมทดสอบตลาด (ออฟไลน์) “QD Academy SHOW CASE by พช.” โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน กิจกรรมที่ 1 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ประเภทผ้าเครื่องแต่งกาย โดยมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์จำนวน  39 ผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมงาน พร้อมนำสินค้าและผลิตภัณฑ์จากผ้ามาจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไป โดยงานจะมีไปจนถึงวันที่ 16 มกราคม นี้ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา  แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี

นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มาจากภูมิปัญญากำลังได้รับความสนใจจากผู้บริโภค กรมการพัฒนาชุมชน จึงต้องการพัฒนาทักษะผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D)  ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น  ซึ่งผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ รูปแบบผลิตภัณฑ์  บรรจุภัณฑ์  ยังไม่สวยงามโดดเด่น  ไม่ตรงกับความต้องการของตลาด  สำหรับการจัดกิจกรรมทดสอบตลาดแบบออฟไลน์ในครั้งนี้ กรมฯ ได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 39 ผลิตภัณฑ์ จาก 390  ผลิตภัณฑ์  ที่มีความโดดเด่น น่าสนใจ มาจัดแสดงและจำหน่ายให้กับผู้เข้าร่วมงาน เพราะผ้าและเครื่องแต่งกาย ถือเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคต้องมีการสัมผัสเนื้อผ้า ต้องมีการทดลองสวมใส่ และพูดคุยกับผู้ผลิตก่อนเลือกซื้อเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ขณะเดียวกัน โครงการฯนี้ ยังได้ขยายช่องทางการตลาดผ่านทางออนไลน์ด้วย โดยกรมฯ ได้มีการจัดฝึกอบรมให้กับผู้ประกอบการ  โดยจัดหาผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เฉพาะด้าน มาถ่ายทอดประสบการณ์ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถขายสินค้าชุมชนผ่านช่องทางออนไลน์ได้เก่งขึ้น และขายสินค้าได้มากขึ้น

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ถือได้ว่าเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ประกอบการ OTOP จะได้พบปะพูดคุยกับผู้ซื้อโดยตรง  นอกจากนี้ กรมฯยังได้จัดกิจกรรมทดสอบตลาด Online ได้แก่ Lazada, Shopee เป็นระยะเวลา 15 วัน เพื่อทดสอบความต้องการของตลาดด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการ OTOP ได้มีร้านค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ สามารถผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค และเข้าสู่ตลาดใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป