สจล. ชวนเป็น ‘นักลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลมืออาชีพ’ แบบเร่งรัดใน 1 ชั่วโมง

กรุงเทพฯ 14 ธันวาคม 2564 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เชิญชวนผู้สนใจร่วมเวิร์คชอปหลักสูตรเร่งรัด 1 ชั่วโมงสู่การเป็น นักลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลมืออาชีพ ในหลักสูตรเตรียมพร้อมสู่การเป็นนักลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลมืออาชีพ ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการ “KMITL Master Class” การพัฒนาทักษะสำคัญในยุคดิสรัปชัน ผ่านการเรียนออนไลน์ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ โดยครั้งนี้ จะเป็นการพาผู้เรียนรู้ลึกถึงเทคนิคและกลไกพื้นฐานของการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล เหรียญประเภทใดที่น่าลงทุน พร้อมทั้งเทคนิคการลงทุนในปี 2022 กับ ดร.ฉัตรพงศ์ วัฒนจิรัฎฐ์ ประธานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมความรู้ทางการเงินกว่า 15 ปี อีกทั้งยังมีประสบการณ์ทำงานในหน่วยงานชั้นนำ อาทิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ธนาคารกสิกรไทย กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองบรรณาธิการวารสารสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

                ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเรียนได้ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 โดยจะต้องลงทะเบียนเรียนในวิชาการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ผ่านระบบของ https://klix.kmitl.ac.th ก่อน พร้อมชำระค่าลงทะเบียนเป็นจำนวน 1,999 บาท ผ่านเลขที่บัญชี 0286001306 ธนาคารกรุงไทย (บัญชีกระแสรายวัน) ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะเปิดระบบให้เรียนระหว่างวันที่ 18-24 ธันวาคม 2564 และจะมีการสอนสด (Live Session) ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 17.30 – 18.30 น. ผ่านทางเพจเฟซบุ๊กกรุ๊ปแบบปิด (Closed Group) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเพจเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/KLIX.KMITL