สู่สุคติ…

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 ทนายความ ดร.วิเชียร ชุบไธสง ประธานนักศึกษาหลักสูตร ปรม.9 สถาบันพระปกเกล้า เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมคุณศิลานี เอี่ยมขอพึ่ง ภริยา นายประมาณ เลืองวัฒนะวณิช ที่วัดธาตุทอง โดยมีทนายดังร่วมงานคับคั่ง เช่นนางนุชนารถ อึ้งตระกูล กรรมการและเลขาธิการสมาคมนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง นายธนากร คูปตจิตต์ กรรมการสมาคมนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง ดร.บุษบา ฉิมพลิกานนท์ (ทนายแกร่ง) นายนิธิทนันท์ ก้าวศรีสุริยะธาดา นายอดิศักดิ์ อธิภาคย์